N-VA: "Leuvense handel en horeca verdienen dezelfde steun als cultuursector"

Katrien Houtmeyers
Nadat in juni 2020 reeds 2,7 miljoen EUR werd toegezegd als steun aan de cultuursector, lanceerde het stadsbestuur in september 2020 bijkomend nog een noodfonds cultuur van 300.000 EUR. Deze middelen worden toegekend bovenop de steunmaatregelen van de Vlaamse en de federale overheid. Katrien Houtmeyers (gemeenteraadslid): “Dat de cultuursector wordt gesteund, daar hebben wij op zich geen problemen mee. Waar wij het wel moeilijker mee hebben, is de nogal eenzijdige focus op de cultuursector die manifest méér aandacht en lokale steun krijgt dan pakweg de handel en de horeca. Nochtans staat ook het water aan de lippen van de Leuvense bedrijven en verdienen zij ook alle steun. Wij vragen het stadsbestuur dan ook niet langer te talmen en nu eindelijk werk te maken van extra steun voor onze Leuvense handelaars en horeca. Onze voorstellen liggen alvast op tafel: scheld de stadstaksen op ondernemen kwijt voor 2021 en neem de kosten voor het eerste uur ondergronds parkeren in het centrum, dat nu wordt aangeboden door de handelaars zélf, (minstens tijdelijk) als stad ten laste.

“Terwijl het stadsbestuur in het kader van haar corona-herstelplan 3 miljoen euro vrijmaakt om de cultuursector te steunen en haar steun verleende aan alternatieve projecten als de anderhalvemetersessies in de zomer en privéconcerten rond kerst en nieuwjaar, stellen wij vast dat de handel en horeca niet dezelfde aandacht krijgen. De daadkracht die het Leuvens stadsbestuur aan de dag legt als het over de cultuursector gaat, staat in schril contrast met het gebrek aan daadkracht als het de Leuvense ondernemers betreft."

"Een treffende illustratie hiervan is dat de handelaars uiteindelijk zélf 5.000 uren aan gratis parkeertickets hebben uitgedeeld aan de Leuvenaars voor drie Leuvense centrumparkings. Eerder hadden de handelaars ook al 40.000 euro aan cadeaubonnen uitgedeeld aan shoppende Leuvenaars om lokaal winkelen aan te moedigen. Nochtans staat het water ook de Leuvense ondernemer steeds meer aan de lippen,” aldus Katrien Houtmeyers. “Meer dan één derde van de Leuvense bedrijven die voor de coronacrisis financieel gezond waren, dreigen zonder vers kapitaal de boeken te zullen moeten neerleggen. Dat blijkt uit Graydon cijfers die we vorige week reeds brachten."

"Wij vragen al langer dan vandaag om een meer doortastend handelsbeleid en deden al meerdere constructieve voorstellen, maar tot op vandaag ontbreekt het nog steeds aan concrete maatregelen. Als de Graydon cijfers ons evenwel één zaak duidelijk maken, dan is het wel dat het niet langer vijf vóór, maar al vijf na twaalf is! Onze boodschap aan het stadsbestuur is dan ook duidelijk: spring met evenveel enthousiasme in de bres voor onze Leuvense ondernemers als voor de cultuursector. Onze voorstellen liggen op tafel. Deze zijn niet te nemen of te laten, maar doe iets en doe het nu! Er zijn concrete maatregelen nodig en we kunnen het ons niet permitteren hierbij tijd te verliezen. Daarom roepen wij het stadsbestuur andermaal op om met verenigde krachten, over de partijgrenzen heen, te werken aan een masterherstelplan voor de Leuvense ondernemers.”

Lees meer over