N-VA Leuven wil een beleid door én voor jongeren

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

N-VA Leuven wil inzetten op een alomvattend beleid voor alle kinderen, jongeren en studenten van de stad. “We willen ruimte voor jongeren creëren om te ‘smossen’ en jongeren meer inspraak geven”, aldus N-VA-jongerenvoorzitter Torben Gering. “We investeren in het fuifbeleid door een nieuwe fuifzaal te bouwen en fuifcoaches aan te stellen en zorgen voor extra nachtbussen. We creëren een echte studentenadviesraad en tappen het potentieel van onze studenten om van Leuven een slimme stad te maken met ‘Studenten voor de Stad’ en investeren in veilige fietsroutes naar school.”

Nieuwe fuifzaal en fuifcoaches

N-VA Leuven wil investeren in een nieuwe podiumkunstenzaal met een grote fuifzaal voor jongeren op de locatie van de Oude Stelplaats van De Lijn. “Zo geven we aan de jeugd de nodige ruimte om fuiven te organiseren waarbij het risico op lawaaihinder voor omliggende buren beperkt wordt”, zegt Gering. Maar het gaat verder: om ook de muzikanten en muziekgroepen van morgen te steunen wil N-VA Leuven repetitiekoten voor de Leuvense jongeren voorzien. “Muziek brengt mensen samen en versterkt het sociale weefsel. Repetitieruimtes met de nodige voorzieningen zijn een springplank voor al ons Leuvens talent. Naast muziektalent, zijn er in Leuven veel jongeren met organisatietalent. Jaarlijks willen we vier jonge fuifcoaches aanstellen. Zij krijgen een opleiding tot fuifcoach en ondersteunen Leuvense jongeren bij het organiseren van spetterende feestjes”, aldus de jongerenvoorzitter.

Extra nachtbussen

Het is natuurlijk ook belangrijk dat iedereen erna goed en veilig thuis geraakt. “Vanaf 1 januari gaat de vervoersregio Leuven van kracht. Daarmee willen we het aanbod van nachtbussen uitbreiden en een betere aansluiting met de deelgemeenten verzekeren zodat iedereen na een avondje uit veilig en wel thuis geraakt en ouders met een gerust hart hun kinderen naar de stad kunnen sturen”, zegt Lies Verlinden, 4de kandidaat voor N-VA Leuven. “Het is trouwens ook belangrijk om onze politiediensten, die al goed werk leveren, te ondersteunen en te voorzien in extra middelen zodat de veiligheid van onze jeugd gegarandeerd kan worden.”

Luisteren naar de jongeren in Leuven

De huidige stadsdiensten die gericht zijn op jongeren, zoals Mijnleuven, zetten al heel wat projecten op poten. “N-VA Leuven pleit dan ook voor een positieve en intensieve samenwerking met die diensten. We willen de stem van alle jongeren in Leuven echter iets luider doen klinken. Hun inspraak is namelijk essentieel bij de vormgeving van het jongerenbeleid in onze stad. Meer onderling overleg is daarbij belangrijk”, aldus Gering. Daarbij mogen ook de studenten niet vergeten worden. “We pleiten voor de invoering van een studentenadviesraad, zoals die ook bestaat voor cultuur of senioren,” zegt Charlotte Vandecruys, kandidaat 40 op de lijst van N-VA Leuven. “De schepen van Studentenzaken moet nauwer betrokken worden en meer in dialoog gaan met de studentenbevolking. Niet alleen om naar hun noden te luisteren, maar ook om die te verzoenen met het dagelijkse leven van de inwoners. De studentenvertegenwoordigers kunnen hem of haar daarin bijstaan. Een schepen die weet wat er echt leeft en ook tussen de studenten staat, zou ideaal zijn. Bijvoorbeeld door af en toe eens een cantus of een quiz mee te pikken.”

‘Studenten voor de Stad’

Met een nieuw initiatief, ‘Studenten voor de Stad’, wil N-VA van Leuven een slimme stad maken. “We maken te weinig gebruik van de aanwezige kennis van onze studenten. Zo zouden ze makkelijk een app kunnen maken om de vrije parkeerplaatsen in Leuven aan te geven. Of kunnen ze een opdracht uitvoeren om Leuven op vlak van marketing op de kaart te zetten.”

Veilige fietsroutes naar school, ruimte om te smossen en eenzaamheid aanpakken

Voor N-VA zijn de veilige fietsroutes naar school een prioriteit. “Daarnaast willen we ruimte maken voor jongeren om hun ding te doen en ook samen te werken om het openbaar domein te verfraaien”, klinkt het. Tenslotte wil N-VA Leuven ook moeilijke thema’s zoals eenzaamheid bij jongeren aanpakken door samen te werken met verschillende partners en Hoplr in te zetten.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans