N-VA klaagt verkeersveiligheid Martelarenlaan aan

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De werken aan de Martelarenlaan schieten goed op. De spoordijk is reeds in gebruik. De ventweg dient nog te worden aangelegd waardoor er momenteel een verwarrende en onveilige verkeerssituatie bestaat. Temeer daar er veel woon-schoolverkeer deze route gebruikt en er een school gelegen is. Bij het begin van het schooljaar vraagt N-VA Leuven dan ook maatregelen om de gevaarlijke verkeerssituatie veiliger te maken.

Gemeenteraadslid Hilde Detroyer: “Het kruispunt met de Koning Albertlaan is zeer gevaarlijk. Verkeerslichten (al dan niet tijdelijk) zouden de veiligheidssituatie kunnen verhogen.” Een tweede gevaarlijk punt is het zebrapad ter hoogte van de aansluiting van de spoordijk op de vroegere Martelarenlaan aan het station. Autobestuurders zien de voetgangers nauwelijks aankomen.”

Gemeenteraadslid Tine Eerlingen vroeg ook naar de situatie voor de fietsers: “De situatie aan het kruispunt Tiensesteenweg /Martelarenlaan is voor fietsers niet duidelijk.  De route Kessel-Lo – Heverlee is een druk bereden schoolfietsroute, maar het is helemaal niet evident om vanuit de Martelarenlaan aan de Tivolistraat te geraken en omgekeerd. Is de spoorwegbrug nog steeds een éénrichtingsfietspad of mag je tijdelijk wel tegen de richting fietsen? Vlak aan het kruispunt ligt bovendien een school. Verkeersveiligheid in een schoolomgeving en op schoolroutes moet de eerste prioriteit zijn.“

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans