N-VA Holsbeek wil zwerfvuil en onkruid aanpakken

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Één van de speerpunten uit het programma van N-VA Holsbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen is het aanpakken van zwerfvuil en onkruid. Volgens de partij schiet het huidige bestuur hierin tekort.

N-VA Holsbeek heeft het aanpakken van zwerfvuil en onkruid tot één van de speerpunten uit haar programma gemaakt. Hiermee wil de partij gehoor geven aan de burgers die dit probleem signaleren bij het gemeentebestuur. “Onlangs was er op Facebook nog een discussie, waarbij de burgemeester doodleuk aangaf dat de persoon in kwestie zich kon aansluiten bij Mooimakers, waarbij men een gratis vuilniszak krijgt, zoals beslist werd op de gemeenteraad van 11/09/18”, vertelt lijsttrekker Jo Vanmechelen. “Mooimakers is een zeer mooi initiatief en wij vinden het fantastisch dat burgers zich vrijwillig willen inzetten voor een propere gemeente. Om die reden hebben wij dat punt ook mee goedgekeurd op de gemeenteraad. Maar wij zijn van mening dat dit als plan van aanpak te mager is. Zo’n initiatief moet aanvullend werken op het beleid van de gemeente, die toch eerst zelf de problemen zou moeten aanpakken. Daarmee zouden wij graag aan de slag willen gaan in de volgende legislatuur.”

“Aanleiding voor deze discussie was een geval van zwerfvuil/sluikstort in de Verhaegenstraat in Holsbeek-Dorp. Onkruid tierde hier welig,  net als in de Gravenstraat (Kortrijk-Dutsel/St-Pieters-Rode). Enkele maanden terug was er nog zwaar ongenoegen onder inwoners over overwoekerde voet- en fietspaden in de gemeente, en begin dit jaar klaagden inwoners van het Bergeveld/Schuttersveld over aanhoudend zwerfvuil. Het gaat dus niet om eenmalige gevallen. Eerder waren er ook veel klachten rond de glasbollen in de Pleinstraat, waar het bestuur (te) lang heeft gewacht om deze problemen op te lossen.”

N-VA Holsbeek heeft enkele concrete actiepunten klaar om deze problematiek aan te pakken. Kandidaten Erik Pardon en Sibert Verbinnen, verantwoordelijk voor thema’s als ANPR-camera’s en digitalisering, leggen uit: “Het beleid moet zowel inzetten op preventie als repressie. Zo willen we inzetten op preventiecampagnes en het voorzien van extra vuilnisbakken bij evenementen. Maar ook het repressieve karakter moet tot uiting komen. Zo willen we mobiele camera’s installeren om zo het zwerfvuil op hotspots in te dijken. Overlast moet ook daadwerkelijk gesanctioneerd worden via het GAS-reglement.”

Vooral dit laatste schiet op dit moment erg tekort, vindt de partij. “Wanneer we de lijst met GAS-boetes bij de hand nemen, zien we dat er gemiddeld slechts één tot vijf GAS-boetes per jaar worden uitgeschreven. Dat rijmt toch niet met de overlast van sluikstort die we merken? Het is een goede zaak dat minister Schauvliege (CD&V) hoge GAS-boetes aankondigt voor sluikstorten, maar we betwijfelen sterk dat er voldoende animo is bij het huidige bestuur om hier werk van te maken”, besluit lijsttrekker Jo Vanmechelen.

N-VA Holsbeek wenst dit dan ook zo snel mogelijk in de praktijk te brengen, samen met een doeltreffend actieplan voor onkruidbestrijding.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans