N-VA bezorgd over toekomst voetbalclubs Holsbeek

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

N-VA Holsbeek dringt er bij het gemeentebestuur op aan om op zeer korte termijn een oplossing te zoeken voor de problemen bij voetbalclubs VK Holsbeek en KDN United. De partij werkt tevens aan een langetermijnvoorstel. “De ontwikkeling van twee complete sportsites voor een gemeente met nog geen 10.000 inwoners is van het goede teveel. Beter is het om met de clubs een haalbaar traject uit te tekenen om één degelijk uitgebouwde infrastructuur te creëren”, aldus Jo Vanmechelen, lijsttrekker N-VA Holsbeek.

Zowel bij KDN United als bij VK Holsbeek liggen de terreinen er zo erbarmelijk bij dat ouders hun kinderen liever naar clubs in andere gemeenten sturen waar er op kunstgras gespeeld kan worden. Ook het aantal jeugdtrainers neemt gestaag af.

De gemeente denkt aan de aanleg van twee sportsites. Gezien de fusiebereidheid die de clubs begin 2017 hebben uitgesproken, vindt de N-VA het verstandiger dat het gemeentebestuur kiest voor de uitbouw van één centrale locatie en aldus de belastingbetaler ontziet. Ondertussen moeten beide clubs nú geholpen worden want de situatie blijft immers zorgwekkend, ondraaglijk en oneerlijk.

N-VA Holsbeek zou graag zien dat er meer geïnvesteerd wordt in overleg en open communicatie met alle betrokkenen en dat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht wordt om de clubs leefbaar te houden. “Wij willen geen A zonder B zeggen. Als een bepaald project op een bepaalde plaats echt maatschappelijk nodig en verantwoord is, dan gaan we er ook resoluut voor”, zegt Sabine Wyns. “We willen de beloofde zekerheid om te kunnen voetballen leveren aan jeugdspelers in heel Holsbeek en tevens aan de bevolking de mogelijkheid bieden om comfortabel te kunnen sporten.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans