Mouterij Cargill gaat voor zevende aanvraag omgevingsvergunning

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Cargill SAS France, gelegen aan de Leuvense Vaart in de Herentse Zijpstraat, diende zijn zevende poging in om een omgevingsvergunning te krijgen
De Raad van State vernietigde bij arrest van 1 maart laatstleden de beslissing van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), waarin ze de vergunning voor de mouterij toekende, net zoals ze dat vijf keer voordien al deden.

Het bedrijf vraagt echter opnieuw een vergunning aan om de mouterij verder uit te baten en uit te breiden in Herent. Volgens buurtbewoners leeft het bedrijf al jaren ondermeer de afvalwaterlozingsnormen voor sterk vervuilende chloriden en adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) niet na. “In de nieuwe vergunningsaanvraag wordt een afwijking op deze milieunormen gevraagd om de illegale toestand op die manier op te lossen”, wist een buurtbewoner te vertellen. Op dinsdagavond 5 juni wordt in het Herentse gemeentehuis door Cargill voor de buurtbewoners een hoorzitting georganiseerd over de nieuwe plannen.

Het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag loopt nog tot 16 juni, tot dan kunnen buurtbewoners bezwaren tegen de nieuwe aanvraag indienen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer