Moderator bestaat 20 jaar

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw (Suggnomè) bestaat 20 jaar en dat vieren ze in Hal 5 op 7 juni 2019. Het wordt een dag vol bijzondere ontmoetingen, wie er wil bij zijn, kan hier inschrijven voor 25 mei.

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen, alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan. Een meerzijdig partijdig bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling door Moderator is gratis en is beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Bemiddelaars van Moderator voeden tevens het lokale debat tussen alle betrokken diensten om samen, elk vanuit de eigen expertise, burgers alle kansen te geven om zelf het woord te nemen en actief verantwoordelijkheid op te pakken ten aanzien van het misdrijf.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters