Minder verkeersongevallen in Holsbeek

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het aantal verkeersongevallen lag in 2017 in Holsbeek opnieuw lager dan de voorgaande jaren. De gemeente zet daarmee de dalende trend verder, die in 2001 werd ingezet.

Aantal ongevallen met lichamelijk letsel:

2000: 33

2015: 14

2016: 11

2017: 8

 Sinds 2000 is het aantal verkeersongevallen dus teruggedrongen tot minder dan een kwart. Ook in de andere gemeenten van de politiezone Lubbeek is er een positieve tendens, maar niet overal zo uitgesproken als in Holsbeek. Met slechts 8 ongevallen op ongeveer 10.000 inwoners scoort Holsbeek ook in een bredere vergelijking als een bijzonder verkeersveilige gemeente. Het nationale gemiddelde is 36 letselongevallen per 10.000 inwoners. Holsbeek is dus vier keer zo veilig als de gemiddelde Belgische gemeente.

Holsbeek doet sinds 2001 zeer grote inspanningen voor de aanleg van verkeersveilige wegen met degelijke voet- en fietspaden. Met het Ruggengraatproject pakt de gemeente alle hoofdwegen van de gemeente aan. Dat beleid heeft duidelijk resultaat.

Ook de doordachte toepassing van snelheidsregimes (30/50/70), bewustmaking met smileyborden en tal van andere maatregelen, spelen een rol. Uiteraard aangevuld met snelheidscontroles waar het moet en waar de politie het kan.De komende jaren wil het gemeentebestuur met evenveel inzet verder werken aan een verkeersveilige gemeente en blijven streven naar nog minder ongevallen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans