Mechelsesteenweg (N26) Herent: 5 dagen werken tijdens volledig Hemelvaartweekend

Ann Peeters
11 maanden geleden
door Ann Peeters

Het wegdek van de Mechelsesteenweg tussen de Acacialaan en de Weggevoerdenstraat wordt volledig heraangelegd om de rijweg te versterken voor het vele en zware verkeer dat er dagelijks rijdt. De aannemer zal de bestaande verharding uitfrezen en asfaltwapening toevoegen om het wegdek sterker te maken dan voorheen. Nadien worden nieuwe onderlagen en toplagen in asfalt aangelegd en krijgt de weg ook nieuwe markeringen.

In overleg met de gemeente Herent wordt er gewerkt tijdens het verlengde weekend van O.L.H. Hemelvaart. Dit van woensdagavond 29 mei om 20 uur tot en met dinsdag 4 juni 6 uur.

Om de hinder te beperken wordt er vijf dagen lang dag en nacht gewerkt en zijn de werken gefaseerd per rijrichting. Wie richting Mechelen wil rijden zal dat hele weekend via de snelwegen (E314, E40, R0, E19) moeten omrijden. Aansluitende winkels en zijstraten op de Mechelsesteenweg (N26) binnen dit traject zijn dan afwisselend bereikbaar. Fietsers kunnen – met de nodige voorzichtigheid – het fietspad blijven gebruiken. Info over aangepaste haltes voor De Lijn wordt aan de bushalte zelf voorzien en kan men opvragen via www.delijn.be.

Ten laatste dinsdag 4 juni om 6 uur zijn de asfalteringswerken beëindigd. In dezelfde week zal een mobiele werf per locatie nieuwe detectielussen inslijpen om de verkeerslichten goed te laten functioneren. De hinder blijft hierna een tijdje uit tot de voorbereidende werken van augustus.

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV starten in augustus 2019
Begin augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen met het vervangen en verplaatsen van nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer voert in die periode voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder.

Werken vanaf september 2019

Nadat de voorbereidende werken zijn afgerond en alles volgens planning verloopt, start Wegen en Verkeer vanaf september 2019 met de eigenlijke herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg. De werken sluiten aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat en dat met de Tildonksesteenweg.

Vandaag is het kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde, met een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. Volgens de huidige planning zullen de werken van deze fase duren tot einde 2020.

Eerst wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd die in de toekomst toegang biedt tot een nieuw bedrijvenpark. Nadien wordt telkens één helft van de nieuwe rotonde gebouwd. Daarna vernieuwt AWV de Tildonksesteenweg om te eindigen met de heraanleg van de Omleiding (N26).

In een latere derde fase van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Minderhinder-maatregelen

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken aan de rotonde:

-de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
-de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
-de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters