Maximumleeftijd bloeddonoren is afgeschaft

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Wie ouder is dan 71 mag vanaf vandaag bloed, plasma of bloedplaatjes blijven geven. Tot gisteren liet de wet dit niet toe. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block schaft de maximumleeftijd voor donoren af, al zijn er nog wel enkele voorwaarden waaraan donoren moeten voldoen. Rode Kruis-Vlaanderen en het Donorcentrum Leuven zijn tevreden met de wetswijziging.

De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven is historisch gegroeid in ons land, maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Tot nu toe mocht je donor worden tot je 66e en donor blijven tot de dag vóór je 71e verjaardag, op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden was. Dat betekent dat de komende vijf jaar 8.000 gekende donoren zouden moeten stoppen met doneren. Maar daar brengt minister De Block nu verandering in. Met de nieuwe regelgeving valt de maximum leeftijdsgrens van 71 jaar weg. Al wie 71 werd, mag blijven doneren – op voorwaarde dat hij voor het eerst bloed gaf voor zijn 66e verjaardag en de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is.

“De donorarts van Rode Kruis-Vlaanderen zal oordelen tot wanneer iemand mag en kan doneren,” vertelt minister Maggie De Block. “De individuele gezondheidstoestand van de donor is essentieel om te bepalen of hij/zij in staat is om op een veilige manier bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. ”

Rode Kruis-Vlaanderen reageert tevreden

“Dankzij de afschaffing van de maximumleeftijd worden 15.000 extra donaties op jaarbasis verwacht”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Vaak gaat dit over zeer trouwe donoren die jaarlijks meerdere keren bloed geven.”

Plasma doneren? Eerst een bloedgift is niet langer nodig.

Bovendien schaft de nieuwe bloedwet ook de verplichte eerste bloeddonatie vóór een plasmagift af. Dat maakt dat potentiële plasmadonoren die nu bijvoorbeeld een ijzertekort of een te laag hemoglobinegehalte hebben, toch plasma mogen geven.

“Twee keer goed nieuws”, zegt men bij het Leuvense Donorcentrum. “Regelmatig zijn er bloedtekorten voor bepaalde bloedgroepen, door het afschaffen van de maximumleeftijd voor donoren, zal dit probleem waarschijnlijk afnemen.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters