Mag er nog geboerd worden in agrarisch gebied? Natuurpunt vecht vergunning aan van kleinschalige biologische kippenstal in Bierbeek

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Twee jonge broers, Maarten en Vincent Van schoonbeek uit Bierbeek, nodigen komende vrijdag 20 januari de pers uit. Ze willen blijven boeren in Bierbeek maar hun zoektocht naar een geschikte locatie voor een leefbaar en modern bedrijf in het landelijke Bierbeek verloopt ongelooflijk moeizaam. Na een rode PAS-brief op hun pas uit de grond gestampte vleesveebedrijf botsen deze jonge landbouwers nu op verzet van Natuurpunt om op een nieuwe locatie een kleinschalige, biologische kippenstal van 4.800 kippen met vrije uitloop op te starten. Dit ondanks dat de gekozen locatie in landbouwgebied ligt. Volgens Natuurpunt past deze “industriële kippenstal” niet in de omgeving.

Het verzet van Natuurpunt blijft de landbouwsector verrassen. De nieuwe locatie ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied in de Rijsmortelstraat. De plannen van de stal zijn danig dat er ten volle rekening gehouden wordt met het landschap. Het gaat om een biologisch bedrijf, kleinschalig met de bedoeling om vooral via de korte keten te verkopen. Daarmee voldoet het bedrijf aan alle maatschappelijke verwachtingen die de Vlaamse consument formuleert in kader van voedselproductie.

De jonge landbouwers stellen de vraag waar landbouw  in de toekomst dan nog terecht kan. Of ruimer gezien: waar zal in de toekomst ons voedsel vandaan komen als zelfs dit kleinschalige familiale landbouwbedrijf op verzet stoot?

Wij nodigen u vanaf half elf uit om te komen  kijken naar de visuele inplanting van deze kippenstal. Een groot spandoek  op de voorziene locatie van de kippenstal zal dit duidelijk maken. De jonge landbouwers zullen er zelf hun verhaal doen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer