Lucht gezonder in Leuven dan in andere centrumsteden

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Uit het Curieuzeneuzen-project, dat de concentraties van stikstofdioxide in heel Vlaanderen in kaart bracht, blijkt dat de Leuvense lucht op dat vlak goed en dus gezond is. Stikstofdioxide wordt voornamelijk veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer. “In het centrum en dichtbebouwde wijken, waar je ongezonde lucht zou verwachten, is de luchtkwaliteit eigenlijk heel goed. Daar zie je dat het circulatieplan veel impact heeft”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Er zijn meer fietsers en minder wagens, en dus is de lucht gezonder geworden.”

Op meer dan 60 procent van de plaatsen waar een meettoestel hing, is de luchtkwaliteit zeer goed tot vrij goed. “Leuven doet het daarmee heel goed, zeker vergeleken met andere centrumsteden, zoals Mechelen, Brugge, Antwerpen en Gent”, zegt Ridouani.

De goede score is voor Ridouani geen eindpunt. “Dit moedigt integendeel aan om verder te gaan op deze weg en de luchtkwaliteit in heel Leuven nog te verbeteren. Vooral de drukke invalswegen en de zogenaamde street canyons, waar door hoge gebouwen de slechte lucht niet weg kan en blijft hangen zijn ongezond. Daar moeten we iets aan doen.”

De hoogste concentraties stikstofdioxide liggen weinig verrassend in straten met veel gemotoriseerd verkeer, zoals de steenwegen en de ring (Tervuursesteenweg, Brusselsesteenweg, Naamsesteenweg, Naamsevest, Diestsevest), drukke kruispunten (Naamsepoort) en de street canyons, smalle straten met hoge bebouwing (Geldenaaksebaan, Brusselsestraat, een deel van de Bondgenotenlaan).

Ongezonde lucht verbeteren

De manier om op die plaatsen de lucht gezonder te maken, is het gemotoriseerd verkeer verminderen. “Door nog meer in te zetten op veilige fietsroutes vanuit de deel- en buurgemeenten, door het openbaar vervoer te vergroenen (elektrische en waterstofbussen) en als volwaardig alternatief voor de wagen uit te bouwen, door schoolomgevingen autoluw te maken, door nog meer mensen te overtuigen de fiets te nemen en de auto te laten staan”, zegt Ridouani. “Want je kan als stadsbestuur wel iedereen aanmoedigen om te voet of met de fiets je verplaatsing te maken, het is aan de inwoners zelf om de daad bij het woord te voegen. We hebben allemaal impact op de kwaliteit van de lucht, en we hebben allemaal baat bij gezonde lucht. We zijn daar samen verantwoordelijk voor.”

Op enkele meetpunten met slechte luchtkwaliteit rijdt vooral busverkeer, zoals in de Bondgenotenlaan en de Diestsevest. “Vlaanderen moet dringend alle Lijn-bussen vergroenen”, zegt Ridouani. “Elke dag reizen 70.000 mensen met de bus van en naar Leuven, dat is enorm. Als nog maar een tiende van die mensen plots geen bus meer heeft, zijn dat 7.000 extra wagens.”

Ook slimme stadsdistributie wil de schepen snel invoeren, waarbij vrachtwagens of bestelwagens leveren aan de rand van de stad en de producten met een duurzaam transportmiddel tot de eindbestemming worden gebracht.

Er gaan stemmen op om het verkeerscirculatieplan te versoepelen om de luchtkwaliteit op sommige zwarte punten te verbeteren. “Dat is absoluut geen oplossing”, zegt de schepen. “ Het is net door het gemotoriseerd op enkele lussen te bundelen dat er in de woonwijken, waar kinderen spelen, waar fietsers en voetgangers voorbij komen, gezonde lucht is. Als je zogenaamde slimme knips invoert, zoals sommige partijen opperen, zal die lucht niet langer gezond zijn. Want dan krijgen duizenden auto’s alsnog overal vrije doorgang.”

Het is goed dat zoveel Leuvenaars hebben deelgenomen aan Curieuzeneuzen. Zelf hebben we aan het stadskantoor ook een meetsysteem gehangen, en met de slimme palen meten we continu. Gezonde lucht is een zaak die ons allemaal aanbelangt, en waar elk van ons een impact op heeft”, besluit Ridouani.

De luchtkwaliteit van een stad wordt natuurlijk door veel meer bepaald dan enkel het stikstofdioxidegehalte en het verkeer. Daarom doet het stadsbestuur ook inspanningen op andere vlakken, om onder meer fijn stof te bestrijden en de CO2-uitstoot te beperken. Samen met Leuven 2030, dat werd opgericht om de stad tegen 2030 klimaatneutraal te maken, wordt werk gemaakt van het isoleren van gebouwen, het verduurzamen van de energieproductie, extra groen als parken en straatbomen, fijn stofmetingen met Leuvenair…

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans