Open Vld pleit voor subsidieregister in Leuven

27 februari 2023 | 07u46 | Gepost door redactie
Column
Waar gaan de subsidies naartoe? Het is een vraag die je als burger moeilijk kan beantwoorden en in de nasleep van de affaire rond Sihame El Kaouakibi is dat toch een manco in het politieke bedrijf. Open Vld Leuven pleit nu voor een subsidieregister en dat is lang geen slecht idee.

Toen Sihame El Kaouakibi bij Open Vld van de roze wolk viel waar de partijbonzen haar eigenhandig met veel poeha hadden opgezet, kregen sommigen bij het uitspreken van het woord ‘subsidies’ een tijdlang een wrange nasmaak in de mond. ‘Collateral damage’ heet dat dan want het is niet omdat ‘El Kaouacashi’ voor elke krul in haar weelderige haarbos een bedenkelijke bestemming vond voor de losgeweekte subsidies dat andere organisaties dat ook doen. Integendeel, 99% van de organisaties en verenigingen besteedt de ontvangen financiering te goeder trouw, al kan je je wel afvragen of het aan de overheden is om van alles en nog wat te subsidiëren.

Nu goed, de ophef rond de vermeende subsidiefraude van Sihame El Kaouakibi bracht wel een cruciale vraag aan de oppervlakte: is er wel voldoende controle? Ik moet u - helaas - het antwoord schuldig blijven want op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de wonderbaarlijke wereld der subsidies blijkt niet zo gemakkelijk. In die zin is het recente voorstel van fractieleider Alexandra Roumans en gemeenteraadslid Lien Degol - beiden Open Vld Leuven - om een publiek toegankelijk subsidieregister op te stellen een interessante insteek tot meer transparantie, zowel lokaal als op Vlaams en federaal niveau. “We hebben in het verleden al gepleit voor een openbaar platform op de website van de stad Leuven. Gewoon de naam van de vereniging of vzw intikken en dan kan je zien hoeveel subsidie er werd toegekend”, aldus Alexandra Roumans.

Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) toonde zich geen tegenstander maar aarzelt toch nog: “Alle subsidiedossiers worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wat Open Vld vraagt is een bepaalde presentatie die mij interessant lijkt in een groter geheel. We hebben contact genomen met de Vlaamse administratie maar momenteel is zo’n initiatief nog niet mogelijk. Er is wel interesse en zelfs een project om dat te doen in Vlaanderen maar het zou nog een jaar of twee duren vooraleer het effectief gerealiseerd kan worden. Het zou interessant zijn als alle overheden gezamenlijk de subsidies in kaart zouden brengen. Maar voorlopig lijkt het me toch voldoende dat alle informatie beschikbaar is voor de gemeenteraad.”

Alexandra Roumans had slechts één opmerking na dat antwoord: “Voor de gemeenteraad wel maar niet voor de burger!” Klopt helemaal en aangezien Leuven een pioniersstad is waar politici de mond vol hebben van transparantie, burgerparticipatie en niet zelden bekroonde innovatie moet het een koud kunstje zijn om een overzichtelijke lijst te publiceren op de website van de stad. Duidelijkheid boven alles en bovendien bezweert het kwade tongen. Hou jullie niet in, beste politici, gewoon publiceren die lijst en Leuven eens te meer tonen als voorbeeldstad.

Bart Mertens

Lees meer over