Meer samenwerken voorbode van fusies?

27 maart 2023 | 10u52 | Gepost door redactie
Cartoon
De stad Leuven gaat meer samenwerken met de gemeente Bertem. Geen wereldschokkend nieuws maar het zou wel eens de voorbode kunnen zijn van onvermijdelijke fusies in onze regio.

Lokale besturen staan alsmaar vaker voor grote uitdagingen in behoorlijk onzekere tijden. Denk bijvoorbeeld aan vlotte mobiliteit maar evengoed aan betaalbare huisvesting. In de regio rond Leuven - en al zeker in de stad zelf - is dat ondertussen een probleem met een P in hoofdletters. Er bestaat geen wonderoplossing voor maar feit is dat de beschikbare bouwgrond langzaam maar zeker op zal geraken. En aangezien in de hoogte bouwen slechts op welgekozen locaties kan/mag, bestaat het vermoeden dat de prijzen van woningen en appartementen in onze regio dezelfde beweging zullen maken: de hoogte in…

Om de vele uitdagingen voor de toekomst beter de baas te kunnen, besloten de stad Leuven en de gemeente Bertem nauwer te gaan samenwerken. Elkaar versterken, heet dat dan. “Door intenser samen te werken, komen we tot betere oplossingen en kunnen we de groei zowel van Leuven als van Bertem beter opvangen”, klinkt het bij burgemeesters Mohamed Ridouani (Vooruit) en Joël Vander Elst (Open Vld). Hebben de burgervaders ongelijk? Verre van want meer samenwerken, lijkt de enige weg om de groei in onze regio op te vangen. En de uitdagingen stoppen inderdaad niet aan de grenzen van de ene of de andere gemeente. Je zou zelfs sterke argumenten kunnen formuleren voor fusies tussen gemeenten maar voorlopig is het draagvlak - vooral bij de inwoners - erg beperkt.

De burgemeesters in onze regio draaien hun tong dan ook doorgaans zeven keer vooraleer ze uitspraken doen over eventuele fusies in de toekomst. Zo liet burgemeester Ridouani laatst nog de volgende woorden optekenen: “Een fusiebeweging tussen gemeenten en steden is een wel te overwegen piste met vele voordelen waarbij nog steeds de stedelijke kern anders kan ingericht worden tegenover de meer landelijke deelgemeenten. Maar dat moet van beide kanten komen, een beetje zoals een huwelijk. Mocht er al sprake zijn van fusies, dan zijn dat gesprekken die je alvast niet in de pers voert.”

Voorzichtigheid troef bij de Leuvense burgemeester, maar je voelt dat de goesting er wel is… Voorlopig klinkt het naar aanleiding van de nauwere samenwerking tussen Bertem en Leuven nog dat de inwoners zullen winnen maar dat de autonomie behouden zal blijven. Het is maar de vraag of dit opstapje naar meer samenwerken een soort van tussenstation is naar fusies. Persoonlijk draai ik mijn tong geen zeven keer: fusies zullen onvermijdelijk zijn en hoe langer je wacht hoe moeilijker het zal worden voor lokale besturen om het hoofd boven water te houden.

Bart Mertens