Is de KU Leuven een links nest?

3 juni 2024 | 13u25 | Gepost door redactie
cartoon

Uit een politieke peiling van Veto blijkt dat het universiteitspersoneel nog linkser stemt dan in 2019. Groen haalt zowaar een monsterscore en dat is volgens politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) zorgwekkend.

Is de Leuvense universiteit een links nest? Die vraag werpt Veto zelf op naar aanleiding van de peiling die het studentenblad deed bij 2.334 studenten en 524 personeelsleden. Uit de resultaten blijkt dat het universiteitspersoneel nog linkser stemt dan in 2019. Meer concreet: voor de Vlaamse verkiezingen haalt Groen 38,8%, voor de federale 38% en voor de Europese stembusgang zelfs 44,7%. Het zilver is voor Vooruit met respectievelijk 17,1%, 18,9% en 14,1%. De andere partijen komen bij het universiteitspersoneel amper boven de 10% uit en Vlaams Belang blijft zelfs ver onder de kiesdrempel. 

Opvallende resultaten en wel in die mate dat politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) bezorgd is: “Dit is abnormaal. Het is een probleem, vooral voor het wetenschappelijk onderzoek. Je hebt als wetenschapper altijd onbewust een ideologische bril op dus je vindt de onderzoeksresultaten die je wil vinden, zelfs zonder dat er sprake is van fraude of manipulatie. Groene onderzoekers zullen altijd onbewust de neiging hebben om groene onderzoeksresultaten te produceren. Met een ideologische mix krijg je meer solide onderzoeksresultaten.” Daar heeft Maddens wellicht een punt maar net zoals Veto zelf aangeeft, is het ook niet onbelangrijk om mee te geven dat de peiling bij het universiteitspersoneel niet werd gewogen vanwege een beperkte steekproef aan sommige faculteiten. Bovendien werd de peiling vooral ingevuld door personeel van de KU Leuven en amper door werknemers van de andere instellingen die verbonden zijn aan de Leuvense universiteit. Dat maakt de peiling minder representatief. 

Gezien de grote respons bij de studenten geven de resultaten volgens Veto wel een vrij goed beeld van hoe ze zullen stemmen op 9 juni. Ook bij de studenten scoort Groen goed, al is de partij enkel nog de grootste in de Europese verkiezingen: 17,8% voor het Vlaamse parlement, 16,8% voor het federale en 20,7% Europees. Een stevige terugval in vergelijking met 2019 en zo gaat de koppositie naar N-VA op Vlaams en federaal gebied, respectievelijk met 21,9% en 25,2%. “Hoopgevend signaal”, aldus Bart De Wever (N-VA). Tegelijkertijd scoren Vooruit - toch een stevige stijger - en Groen samengeteld vlotjes boven de 50%. Feit is dat de KU Leuven inderdaad steeds progressiever lijkt te worden, “een internationaal fenomeen” volgens Maddens, zeker in de humane wetenschappen. Maddens voegt er overigens nog aan toe dat Vlaams Belang geen verwaarloosbare score haalt onder de studenten. “De algemene trend van normalisering van die partij vindt ook bij studenten ingang”, klinkt het. Wellicht is die evolutie meer zorgwekkend dan het feit dat het universiteitspersoneel diepgroene stemintenties vertoont in de Veto-peiling.

Bart Mertens