Een voorbeeld nemen aan Namen

13 maart 2023 | 10u30 | Gepost door redactie
Cartoon
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag en dat werd gevierd met het driedaagse festival 'Generatie ♀'. Mooi initiatief maar toch zou de stad Leuven nog beter kunnen en wel door een voorbeeld te nemen aan de stad Namen.

De Leuvense professor Eva Brems - expert mensenrechten aan de UGent - stelde op vraag van het stadsbestuur een programma samen voor festival 'Generatie '. De solidariteit tussen feministische generaties, groepen en emancipatiebewegingen stond centraal tijdens de driedaagse die werd georganiseerd naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. In december 2021 vond in Leuven ook voor het eerst een Week van de Mensenrechten plaats, een initiatief in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Allemaal mooie initiatieven om Leuven alsmaar meer vorm te geven als mensenrechtenstad waar elke vorm van racisme, discriminatie en geweld wordt aangepakt. En toch kan het nog beter want in de stad Namen deed het bestuur iets wat het schepencollege in Leuven mogelijkerwijs is vergeten: ze plaatsten een duidende boodschap bij het bekende werk (een schildpad, nvdr) van Jan Fabre. De beroemde - of zo je wil: de beruchte - kunstenaar werd in april 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens geweld, pesterijen, ongepast seksueel gedrag op het werk en onfatsoenlijke aanranding van een persoon. Fabre werd ook vijf jaar van zijn burgerrechten beroofd. In Namen gingen de alarmbelletjes snel af en plaatsten ze de volgende tekst bij het kunstwerk: “De stad Namen veroordeelt met klem de in het vonnis genoemde feiten en zet zich meer dan ooit in voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de bestrijding van alle vormen van geweld. Sinds vele jaren verbindt de stad Namen zich ertoe ervoor te zorgen dat het einde van gendergerelateerd werk geen utopie meer is maar een realiteit. In die geest wil de stad Namen de bekendheid van dit werk aangrijpen om geweld tegen vrouwen te bestrijden en te werken aan de gelijkheid van mannen en vrouwen. Moge deze plaats de slachtoffers van dergelijk geweld dienen…” Een boodschap in dezelfde zin zou ook gepast zijn aan de Totem van Jan Fabre op het Ladeuzeplein in Leuven. Bij deze dus een oproep aan het Leuvense stadsbestuur: laat die kever op een spies gerust staan - het kunstwerk is tenslotte niet veroordeeld - maar plaats er een duidelijke boodschap bij voor de vele Leuvenaars en toeristen die de Totem komen bewonderen. En voeg er meteen de gegevens bij van een meldpunt waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen voor psychologische en juridische hulp. Het is een kleine moeite maar het kan een wereld van verschil betekenen…

Bart Mertens