Een koekje van eigen deeg?

1 April 2021 | 11u14 | Gepost door redactie
cartoon
De vaccinatiecampagne in ons land loopt als een trein met vierkante wielen. Akkoord, dat is overdreven maar wat te denken van het feit dat ondernemer Marc Coucke - 56 jaar jong en voor zover we weten kerngezond - al een vaccin kreeg terwijl vele anderen nog wachten op Godot?

Belangrijk nieuws op Twitter: viroloog Marc Van Ranst deelde mee dat het vaccin van AstraZeneca veilig is bevonden. Ons land had de campagne overigens geheel terecht niet ‘on hold’ gezet, in tegenstelling tot vele andere EU-landen. Dat leerde ons - alweer - dat de EU veeleer een amalgaam is van landen met een eigen agenda dan een unie die met één stem kan/wil spreken. Dat niet onbelangrijke detail daargelaten verscheen er opmerkelijk nieuws op Twitter in een reactie op Van Ranst. Ondernemer Marc Coucke liet weten dat hij gevaccineerd werd met AstraZeneca. “Met vertrouwen gevaccineerd. Hopelijk iedereen zo snel mogelijk, zodat het normale leven herpakt”, schreef Coucke, nota bene blinkend op een foto in het vaccinatiecentrum. Dat deed hij met de beste bedoelingen maar al snel kwam er een storm van protest op gang. “Je ziet er goed uit voor een 85-jarige”, klonk het. Met 56 levensjaren op de teller werd Marc Coucke uiteraard niet uitgenodigd voor de vaccinatie als thuiswonende oudere maar wel als apotheker, een beroep dat hij niet uitoefent maar dat wel nog officieel geregistreerd staat. Coucke probeerde de meubelen nog te redden maar eenmaal de sneeuwbal begint te rollen op sociale media is het een verloren zaak. Blijft de vraag: had Coucke moeten weigeren? Stel jezelf eens de vraag: zou ik weigeren, wetende dat een weigering mogelijk betekent dat je achteraan in de rij mag aansluiten? En wetende dat een vaccinatiepaspoort of iets vergelijkbaars mogelijk de deur opent naar reizen en evenementen? Ik denk dat velen onder u exact hetzelfde zouden doen als Marc Coucke, inclusief mezelf. Wat de ‘affaire Coucke’ wel pijnlijk aantoont, is dat het vaccinatiesysteem soms loopt als een trein met vierkante wielen. En dat krijg je niet uitgelegd aan de oma die haar kleinkinderen al heel lang niet mag knuffelen. En ook niet aan de risicopatiënt die in angst leeft nu de Britse variant niet alleen besmettelijker maar ook gevaarlijker blijkt te zijn. Marc Coucke bestempelen als voorkruiper is echter al te gemakkelijk want het is schieten op de pianist. Dat de Taskforce Vaccinatie er zich vanaf maakt met de boodschap dat Coucke recht had op het vaccin omdat zijn naam op de CoBRHA-lijst stond, is eigenlijk veel erger. Die lijst wordt samengesteld op basis van gegevens van instanties zoals bijvoorbeeld het RIZIV, FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. En zo wordt de bal doorgespeeld… Ach, parapluutje trek… Het is zo ongeveer de enige Belgische ploegsport die nog met een voltallig team wordt gespeeld in deze barre coronatijden.

Bart Mertens

cartoon

Lees meer over