COLUMN: het komt niet aan op een camera meer of minder…

Sporten met Big Brother in Leuven

De stad Leuven gaat in samenwerking met Sport Vlaanderen slimme camera’s plaatsen in park De Bruul en aan de Philipssite. Veiligheid boven alles zou je denken maar daar gaat het deze keer niet over. De camera’s gaan zowaar het gedrag van sportende mensen analyseren en het blijft maar de vraag of we dat wel willen.

Sporten met Big Brother…Dat is kort samengevat wat Sport Vlaanderen en de stad Leuven lanceren in een proefproject in Leuven. Meer concreet gaan slimme camera’s het sport- en beweeggedrag van de inwoners in kaart brengen en dat drie jaar lang. Volgens schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) zal project Smart Sporting Cities een niet onbelangrijke bijdrage -lees data- leveren om een nog beter sportbeleid te ontwikkelen. Geen mens die eraan twijfelt dat de camera’s antwoorden zullen bieden op tal van vragen maar feit blijft wel dat je je burgers bespioneert tijdens een onschuldige activiteit zoals sporten. Het blijft toch een akelige gedachte dat die camera’s je filmen en vervolgens ook nog eens analyseren.

Schepen Geleyns benadrukt evenwel dat de opgenomen beelden niet worden doorgestuurd naar één of andere controlekamer. “De slimme technologie haalt data uit de beelden en op geen enkel moment verlaten er beelden de camera”, klinkt het. Nu willen we dat wel geloven maar het neemt het akelige gevoel niet weg. Langzaam maar zeker lijkt het wel dat je in Leuven geen stap kan verzetten of Big Brother heeft het in de gaten. Onder het mom van innovatie plaatst de stad Leuven maar al te graag camera’s. Dat is niet nieuw want destijds was Leuven er als de kippen bij om snelheidscamera’s te installeren op de ring rond de stad. Later kwamen er nog heel wat camera’s bij om de veiligheid in de binnenstad te verhogen, onder meer op de Oude Markt. Nog later kwamen de ANPR-camera’s om stoute autobestuurders bij de lurven te grijpen en nu zijn we dus beland in het tijdperk waarin slimme camera’s ook het sportgedrag van de burger onder de loep nemen.

Gezondheid en veiligheid boven alles, nietwaar…Het klinkt als een scenario van een sciencefictionfilm maar als we zo doorgaan bouwen we binnen afzienbare tijd woonzorginstellingen van wel vijftig verdiepingen hoog omdat we allemaal 120 jaar oud worden. Of we dat echt willen, laat ik in het midden en voor uw persoonlijke overweging maar feit is wel dat uw privacy langzaam maar zeker beperkt wordt tot het kleinste kamertje, weliswaar op voorwaarde dat u de smartpone in de living laat liggen. Schepen Johan Geleyns (CD&V) kan dan wel volhouden dat de bescherming van persoonsgegevens werd afgetoetst door experten maar dat neemt niet weg dat de Gegevensbeschermingsautoriteit extra vragen stelt bij het proefproject in Leuven. Geheel terecht overigens. Het risico –of de verleiding zo je wil- dat de slimme camera’s op termijn ook ingezet worden voor andere doelstellingen is altijd aanwezig, hoe onschuldig het opzet ook was in het begin.

Bart Mertens

Lees meer over