Liever Leuven brengt toestand straten en stoepen in kaart

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De onafhankelijke stadslijst Liever Leuven wil dat er de komende jaren dringend werk wordt gemaakt van de herstelling van de stoepen en straten in Leuven, die er vaak heel slecht bijliggen. De lokale lijst roept de hulp in van de Leuvenaar om de toestand in kaart te brengen en onder de aandacht van het stadsbestuur te brengen.

“Onze stad investeert miljoenen in prestigieuze bouwprojecten, terwijl veel voetpaden en straten er erbarmelijk bij liggen”, zegt lijsttrekker Laurent Goethals. “Dat kan toch niet. Ze zijn een ellende voor iedereen, niet in het minst voor rolstoelgebruikers, gezinnen met kinderwagens, ouderen en mensen die moeilijk te been zijn. Een relatief rijke stad als Leuven moet in haar begroting een degelijke lokale basisinfrastructuur laten voorgaan op grote projecten”.

Noodplan

Liever Leuven eist dan ook dat het nieuwe stadsbestuur een actieplan maakt om binnen de zes jaar de stoepen en straten waar nodig te vernieuwen. Om erover te waken dat dit onder de aandacht blijft, roept de stadslijst voor meer Leuvens geluk de Leuvenaars op om mee te helpen met een inventaris die aan het stadsbestuur zal worden overhandigd.

“Met de informatie die Leuvenaars ons doorgeven, brengen wij de huidige situatie in kaart. Wij stellen een inventaris op van de toestand in elke straat – van goed tot erg slecht – en maken een lijst waarop de grootste wantoestanden bovenaan staan. Deze lijst overhandigen wij later aan het nieuwe stadsbestuur.”

Putjesgravers

Liever Leuven vindt ook dat er betere afspraken met de nutsmaatschappijen dienen te worden gemaakt, zodat zij na de werken de straten en voetpaden in oorspronkelijke staat herstellen. “Wat nu gebeurt is bijna niet te vatten. Neem nu de Tiensestraat die en paar jaar geleden volledig werd vernieuwd. De ‘putjesgravers’ die er recent hebben gewerkt, hebben de opgebroken kasseien vervangen door cement en kiezelstenen. Dat is toch geen manier van doen. Wij moeten er op toezien dat zoiets niet meer kan gebeuren in Leuven”, besluit Laurent Goethals.

“Zeg ons hoe jouw straat er bij ligt”

Liever Leuven roept de Leuvenaars op om te melden hoe hun straten en voetpaden er aan toe zijn. Dit kan in woord en beeld op web.lieverleuven.be/inventaris (anoniem), via www.facebook.com/lieverleuven, www.twitter.com/LieverLeuven, www.instagram.com/lieverleuven of per brief naar Liever Leuven, PB 1018, 3000 Leuven.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans