Liberalen willen roze zak huis-aan-huis laten ophalen

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Onder voorzitterschap van gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld) verzamelden de liberale burgemeesters van het arrondissement Leuven verleden week rond een aantal actuele thema’s. Eén daarvan was de zogenaamde ‘roze zak’, die de liberalen huis-aan-huis willen laten ophalen.

Op de bijeenkomst bleek dat het nog tot eind 2019 zal duren eer er in Vlaanderen duidelijkheid komt over een eventuele nieuwe regeling voor de blauwe PMD-zak en de roze zachte plastics-zak. De lokale liberale mandatarissen betreuren dit en wijzen er fijntjes op dat er tussenliggend ook nog eens gewestelijke verkiezingen zullen zijn …  Ze pleiten dus voor een eenvormig systeem zoals een paarse zak waar al deze fracties in kunnen, te meer daar actueel de technologie voorhanden is om een dergelijke gemengde fractie nadien te sorteren.

Gelet op het succes van de roze zak, die milieubewust handelen financieel stimuleert, en in afwachting van een globale Vlaamse regeling vragen de liberale burgemeesters dat de huis-aan-huis-ophaling die vandaag al bestaat in Leuven en in Boortmeerbeek veralgemeend zou worden in al de gemeenten van het EcoWerf-gebied. Burgemeester Michel Baert: “Boortmeerbeek was vragende partij voor een dergelijke huis-aan-huis-ophaling vanaf dit jaar en we hadden het geluk dat we letterlijk uitgeloot werden tussen de talrijke kandidaten. Na een aantal zeswekelijkse ophalingen kunnen we alleen maar het stijgende succes van de roze zak vaststellen en wenst ons bestuur dat er verder op een dergelijke manier zou worden opgehaald.”

Alle liberale collega’s van Michel Baert sluiten zich daar volmondig bij aan. Van zodra alle financiële gevolgen van de operatie gekend zijn, kan er vanaf 2019 werk gemaakt worden van een aangepaste fiscaliteit om enerzijds de sorteerder te belonen en anderzijds de gemeenten voor extra kosten te behoeden. Open Vld roept ook de andere politieke partijen op om zich bij dit standpunt aan te sluiten en aan EcoWerf te vragen om in een dergelijke veralgemeende ophaling te voorzien in de 27 betrokken gemeenten.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans