Leuvense stadsomwalling wordt opnieuw zichtbaar

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De stad Leuven heeft een tijd geleden de principebeslissing genomen om de eerste ringmuur te visualiseren in het Leuvense straatbeeld. “De heraanleg van het Hoover- en Ladeuzeplein is een aanleiding om van start te gaan met dit visualisatieplan,” zegt schepen Dirk Vansina. “Waar de elf oude stadspoorten stonden, komen bronzen strips in de straatstenen met daarin de namen van de poorten.”

Geschiedenis

De 12e-eeuwse stadsomwalling en haar poortstraten vormen de basisstructuur van het historische stadsweefsel van Leuven. Alle latere ontwikkelingen zijn hierop geënt. Deze structuur is dus uitermate belangrijk voor het begrijpen van de stadsgeschiedenis en -ontwikkeling. De eerste stenen omwalling van Leuven dateert van het midden van de 12de eeuw, uit de periode 1156-1165. De min of meer cirkelvormige muurgordel met de Sint-Pieterskerk als middelpunt was circa 2700 meter lang. Voor bijkomende verdediging werden er 31 waltorens op regelmatige afstand geplaatst. Ter hoogte van de belangrijkste invalswegen was de omwalling onderbroken door elf stenen poorten. Op de plaats waar de Dijle de stad binnenstroomde en haar weer verliet waren twee waterpoorten voorzien: één ter hoogte van het voormalige Hollandcollege (nu Paridaensinstituut) en één nabij de Sint-Geertruiabdij.

Van de stadsomwalling zijn echter maar enkele bouwkundige restanten bewaard gebleven. De ruimtelijke samenhang tussen de restanten is verloren gegaan. Om deze stadsomwalling terug te laten ervaren door de bezoekers, om de erfgoedwaarde van de stadsomwalling te duiden en te ontsluiten voor een groter publiek werd een manier gezocht om deze op een creatieve en innovatieve manier te visualiseren.

Herbert Hooverplein en Ladeuzeplein

De 12de-eeuwse stadsomwalling liep dwars over beide pleinen. Ter hoogte van de Tiensestraat en de bestaande Lindeboom zal hier op die manier de voormalige Sint-Michielspoort zichtbaar worden. Ter hoogte van het standbeeld van Edouard Remy komt één van de twee ankerpunten die de oude stadsomwalling letterlijk tastbaar moeten maken. Hier wordt dit ankerpunt een fontein op een afdruk van de stadsomwalling van 20 meter diameter. Het 12e-eeuwse Leuven met de toenmalige straten en de stadspoorten wordt in het plein gevisualiseerd. Schepen Vansina: “De elf stadspoorten zullen als fonteinen worden voorgesteld. Het wordt dus een speels element waar kinderen op warme zomerdagen verkoeling kunnen zoeken.”

Het element laat de relatie tussen stadsomwalling, poorten, torens, de Dijle en wegen zien en geeft de bezoekers besef en overzicht van het gehele traject. De bestaande groenperken worden aangepast om plaats te maken voor deze fontein. Andere stadspoorten komen later aan bod. Zo zal de Biestpoort (Brusselsestraat) gevisualiseerd worden samen met het project Hertogendal. Op de Hertogensite komt trouwens een tweede ankerpunt. Een kunstig zitelement moet het traject van de ringmuur daar aanduiden.

 

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans