Leuvense politie reageert op vrijlating moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen

De Leuvense politie heeft gereageerd op de nationale hetze die is ontstaan na de bekendmaking dat de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen vervroegd zou vrijkomen. Ook het Leuvense korps heeft vragen bij de beslissing van de rechtbank.

“De korpsleiding van het Leuvense politiekorps heeft kennis genomen van de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om één van de daders van de moord op politie-inspecteur Kitty Van Nieuwenhuysen in december 2007, met een enkelband onder elektronisch toezicht te plaatsen. De dader kan hierdoor, nadat hij een derde van zijn veroordeling tot 30 jaar cel heeft uitgezeten, de gevangenis verlaten.”

“De korpschef (Jean-Pol Mouchaers, red.) wordt geacht deze beslissing te respecteren en hierover geen uitspraken te doen. Hij benadrukt evenwel dat hij de gevoelens van onbegrip en woede van zijn medewerkers begrijpt. Niet alleen waren zowel Kitty (die het Leuvense politiekorps zou versterken op 1 januari 2008) als haar vader Johan (van 2009 tot 2016) lid van het Leuvense politiekorps. Het verlies van een jonge collega die slechts enkele weken verwijderd was van de start van een loopbaan bij de Leuvense politie, heeft zwaar gewogen bij alle collega’s in het korps. Dat haar vader Johan alsnog in haar voetsporen kon treden in het Leuvens korps, heeft dit verlies enigszins helpen verwerken.”

“Door de recente uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank klinkt de roep van de Leuvense politiemensen om geweld tegen politie zwaar te bestraffen, alleen maar luider. De korpschef, hierin bijgestaan door burgemeester Louis Tobback, ondersteunt dit ten volle. Politiemensen verdienen alle steun wanneer ze bij de uitvoering van hun opdrachten geconfronteerd worden met vormen van geweld (van verbaal tot fysiek geweld). Een duidelijk signaal en daadwerkelijke daadkracht van de politieke overheden en van Justitie moeten dit onderschrijven.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans