Leuvense jongeren bezetten het stadhuis

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op woensdag 27 maart neemt een veertigtal Leuvense jongeren van KRAS-scholierenparlement de gotische zaal van het historische stadhuis in om lokale politici het vuur aan de schenen te leggen. Het thema dat op tafel ligt, is macht.

Die machtsovername gebeurt natuurlijk niet zomaar. Sinds september komen jongeren uit het Heilig Hart Heverlee, Sint-Pieterscollege, Paridaens Instituut en KA2 Ring op geregelde tijdstippen samen om te debatteren over machtsverhoudingen. Dit in het kader van KRAS, een project van jeugddienst Globelink dat in Leuven georganiseerd wordt in samenwerking met MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad.

Door inleving en debat via rollenspelen kregen de jongeren inzicht in de verschillende machtsverhoudingen wereldwijd. Geopolitiek, internationale verhoudingen, machtsverdelingen in de markt, macht binnen bedrijven, de vierde macht, de stem van de burger… Ze kwamen allemaal aan bod.

Nu, op het einde van de rit, zijn ze klaar om op basis van hun ondervindingen een eigen mening te verkondigen aan de lokale politici. De jongeren stelden daarom – in samenwerking met een aantal experts – vijf parlementaire vragen op. Die vragen (en de bijhorende plannen) willen ze tijdens een lokale slotzitting in het historisch stadhuis aftoetsen aan de realiteit. De confrontatie met lokale politici uit verschillende politieke partijen gaan ze hierbij niet uit de weg.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) verwelkomt de jongeren. Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V), schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a), Eva Platteau (Groen), Pieterjan Vangerven (N-VA), Jeroen Bolckmans (Vlaams Belang), Seppe de Meulder, (PVDA) en Alexandra Roumans (Open VLD) gaan het debat met de jongeren aan.

Enkele weken na de lokale slotzitting zullen de KRAS-jongeren vanuit heel Vlaanderen naar Brussel trekken om ook in Brussel politici te adviseren over hoe ze het thema macht op de politieke agenda willen zien staan.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans