Leuvense jeugdcultuur geeft oude stelplaats De Lijn tweede leven

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vanaf oktober krijgt Leuven er een nieuwe plek voor jongeren bij. De oude stelplaats van De Lijn – die sinds juni 2016 leegstaat – krijgt een nieuwe invulling en maakt zo ruimte vrij voor interessante jongereninitiatieven. Maar de oude stelplaats wordt meer dan alleen een fysieke plek voor jonge pioniers. mijnLeuven, het jongerenlabel van de stad, ziet het ook als een icoon, een katalysator die staat voor de kracht van jongeren. Het moet de motor worden voor een nog meer gedragen Leuvense jongerencultuur.

Leuven bruist van jong talent. Jongeren met initiatieven en activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de stedelijke dynamiek en de uitbouw van een Leuvense jongerencultuur. Hoewel het Leuvens jeugdbeleid al behoorlijk goed zit, botsten jongeren toch nog steeds op grenzen. “Door een gebrek aan betaalbare ruimte in de stad worden jongeren nog te veel belemmerd om op een vrije manier hun initiatieven te ontplooien”, aldus schepen van jeugd Dirk Vansina. “Jongeren zijn vaak minder kapitaalkrachtig, en ook binnen bestaande stadsontwikkelingen, werkingen of cultuurhuizen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de noden van deze doelgroep. Daardoor zijn er op de dag van vandaag nog heel wat behoeftes die niet ingelost geraken en blijven jongeren op hun honger zitten. Met de oude stelplaats willen we deze jongeren de kans geven om op een betaalbare manier hun initiatieven in een vrije ruimte te ontplooien.”

Oude stelplaats van De Lijn als tijdelijke uitvalsbasis

Om in te spelen op de nood aan betaalbare ruimte zal mijnLeuven de infrastructuur van de oude stelplaats tijdelijk ontwikkelen als een plek waar jongeren de kans krijgen om hun activiteiten te ontplooien en hun talenten te ontdekken.  De grote hallen werden voordien gebruikt om bussen te repareren en schoon te maken, maar werknemers hadden er ook bureaus voor administratief werk. Door de veelzijdige functies biedt de infrastructuur een brede waaier aan ruimtelijke opportuniteiten. Zowel open als gesloten, kleine als grote en binnen- als buitenruimtes. Jongeren kunnen hierdoor met diverse programma’s ‘inpluggen’ op de veelzijdigheid ervan. “De Lijn is alvast verheugd over de creatieve, tijdelijke invulling die mijnLeuven aan de oude stelplaats geeft in afwachting van een definitieve bestemming”, klinkt het bij Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. “We gaan graag in op de vraag van de jeugddienst en het stadsbestuur. Zo kan De Lijn haar belangrijke maatschappelijke rol in Leuven op een originele manier in de verf zetten.”

Dat de ontwikkeling tijdelijk is, biedt zeker ook voordelen. Door het ruwe karakter inspireert de plek en kan er al eens buiten de lijntjes worden gekleurd. Met lage investeringen en de nodige trial and error kan er zonder verwachtingen volop geëxperimenteerd worden.

Eerste bewoners

Hoewel de oude stelplaats pas vanaf oktober officieel in gebruik kan worden genomen door de stad, organiseert mijnLeuven op 19 september ter plaatse al een eerste ontmoeting met de eerste ‘bewoners’ en schepen Dirk Vansina. In het najaar zal vervolgens de tijd worden genomen om een goed gebruiksmodel op te stellen, en de plek in functie hiervan op een goede manier in te richten. De eerste bewoners zijn dan ook zeer veelzijdig; van skaters en muzikanten tot schrijnwerkers. Een goed gebruiksmodel zal sowieso zijn vruchten afwerpen op vlak van gebruik en efficiëntie. Maar het zorgt er ook voor dat de gebruikers iets voor elkaar kunnen betekenen. Zo zal bv. Saté (een sociaal atelier voor staal- en houtbewerking) bekijken hoe ze de skaters kan helpen bij de opbouw van hun skateinfrastructuur of hoe ze vzw Vloer 1 (muzikanten) kan bijstaan bij de technische kant om de bureauruimtes om te toveren tot repetitieruimtes. Het najaar wordt dan ook een interessante proefperiode, waarbij ook gekeken wordt naar welke bijkomende opties er in 2018 aangeboden kunnen worden aan andere kortstondige en/of langdurige jongereninitiatieven. Het is hoe dan ook de bedoeling dat de oude stelplaats aangestuurd wordt door mijnLeuven, maar duidelijk vorm krijgt vanuit de jongeren zelf. Kruisbestuiving en wisselwerking staan hierbij voorop.

Jeugdruimte: meer dan fysieke ruimte

De nood aan vrije, betaalbare jeugdruimte werd vorig jaar kenbaar in een vurig debat tussen beleidsmakers en jongeren tijdens het event ‘vijf jaar mijnLeuven’. mijnLeuven besliste toen om structureel en actief in te zetten op deze nood. Maar het ruimtevraagstuk is breder; enkel fysieke ruimte ontwikkelen is niet voldoende om jeugdcultuur ook op de lange termijn duurzaam te verankeren. Quotes van jongeren als “We mogen alleen meedenken binnen bepaalde kaders” en “Onze ideeën van onderuit worden weinig opgepikt” geven dit aan. Daarom wil mijnLeuven fysieke projecten ook benutten als ‘living labs’; via duidelijke praktijkvoorbeelden met een sterke identiteit jongeren inspireren en informeren hoe ze zelf meer impact kunnen hebben op de stad waarin ze wonen en werken. Om zo het beleid te stimuleren om bottom-up initiatieven die ontwikkeld worden in de stelplaats, ook te laten doorgroeien in de huidige werking en stadsontwikkeling. Natuurlijk niet letterlijk, maar wel het jonge gedachtegoed erachter.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans