Leuvense horeca krijgt eigen coach

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De stad Leuven zal een horecacoach aanstellen en het bestaande horecabeleidsplan actualiseren. Open Vld, dat al jaren aanstuurt op een coach om de lokale horeca te begeleiden, is blij met deze beslissing.

“De horeca is bijzonder belangrijk in een universiteit- en bierstad als Leuven. Het imago van de stad wordt voor een groot deel meebepaald door een bloeiende en inventieve horeca. Begeleiding en ondersteuning zijn dan ook cruciaal en iets waar Open Vld Leuven al meermaals voor gepleit heeft.  In 2004 is men op onze vraag begonnen met het opstellen van een horecabeleidsplan. Er werd drie jaar aan gewerkt en in 2007 werden de resultaten gebundeld in een eindrapport. Spijtig genoeg bleef deze nota tot op heden dode letter”, klinkt het bij Open Vld Leuven.

“We zijn dan ook verheugd dat het stadsbestuur eindelijk, na bijna tien jaar en na meerdere noodkreten vanuit de sector en vanuit Open Vld Leuven, het licht heeft gezien. Het stadsbestuur gaat een horecacoach aanstellen en het bestaande horecabeleidsplan actualiseren.”

Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid voor Open Vld: “We stellen geregeld ideeën voor die al tot goede resultaten hebben geleid in andere steden.  Zo ook het idee van een horecacoach..  Het stadsbestuur ziet eindelijk in dat een bloeiende horeca belangrijk is om Leuven te laten leven. Misschien bewijst de horecacoach zelfs het nut van een horecaschepen in de volgende legislatuur?!”

Steven Vermoere, bestuurslid van Open Vld Leuven en lid van CentrumManagement: “Een goede horecacoach is het aanspreekpunt voor de horeca. Hij of zij staat in voor een goede samenwerking en overleg en bemiddelt waar nodig.  Hij stimuleert creativiteit en trekt nieuwe projecten en concepten aan. Het is geen gemakkelijke taak, dus ik kijk vol belangstelling uit naar het profiel en de functiebeschrijving die naar voor zullen geschoven worden.”

Ook Luc Ponsaerts, gemeenteraadslid voor Open Vld, is tevreden. “In de begroting is er een bedrag van 25.000 euro ingeschreven voor het laten uitschrijven van een geactualiseerd horecabeleidsplan.  Het bestaande horecabeleidsplan, waar ik nog actief aan heb meegewerkt, was een evenwichtig plan waar iedereen zich in kon vinden. Tot op heden is het echter in één of andere stadslade blijven liggen. Ik hoop dan ook dat men de goede ideeën van het oude plan terug zal overnemen en in overleg met de horeca verder zal aanvullen waar nodig.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans