Leuvense belastingen voer voor discussie

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Een eerste doorlichting van de Leuvense rekening toont aan dat het jaar 2017 opnieuw positief eindigt. De exploitatierekening sluit af met een overschot van minimum 10 miljoen euro. Er werd voor meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd, volledig met eigen middelen, dus zonder het opnemen van investeringsleningen. Door terugbetaling van vroegere leningen daalde de Leuvense investeringsschuld met 10 miljoen euro in het jaar 2017.

De financiële diensten doen de verdere verwerking van de rekeningen 2017 en zullen een eindrapport klaar hebben tegen eind maart 2018.  De jaarrekeningen zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd in april 2018.

Leuvense belastingtarieven ook in 2018 onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden
Ook het niveau van de Leuvense belastingen blijft behoorlijk onder het gemiddeld tarief van de andere Vlaamse centrumsteden.  Voor de aanvullende personenbelasting betekent dit dat het tarief voor de Leuvenaar gemiddeld 12 procent lager ligt en voor de onroerende voorheffing gemiddeld 10 procent lager.

Enkele oppositiepartijen zijn het echter niet eens met deze goed-nieuws-show van de stad. Zo meent N-VA dat de stad Leuven de belastingen verlaagt om ze meteen via een andere weg terug te innen. Open Vld stelt dan weer dat er heel wat investeringen niet worden uitgevoerd zoals voorzien.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans