Leuvenaars en studenten fietsen voor het klimaat

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vanavond fietst een honderdtal studenten en Leuvenaars mee met de actie Climate Cycle Leuven, om te pleiten voor een ecologische, duurzame en sociaal rechtvaardige stad waarin mens en milieu centraal staan. De actie vindt plaats in het kader van de ‘Act Now’ fietsacties die in het weekend van 17-19 november plaatsvinden en de acties die Climate Express organiseerde naar aanleiding van de klimaattop in Bonn.

“Het is cruciaal dat Leuven klimaatneutraal is tegen 2030, om daar te komen is het tijd voor een echt ambitieus plan, een heuse klimaatrevolutie.” Aldus Juna Ghaye, studente aan de KU Leuven, die samen met haar collega-student Wouter Vanduffel het initiatief nam voor de actie. “Met deze actie pleiten we voor een ecologische, duurzame en sociaal rechtvaardige stad waarin mens en milieu centraal staan.”

Concreet hebben de actievoerders vier voorstellen. Ten eerste de oprichting van een stedelijk of provinciaal energiebedrijf zoals in Kopenhagen dat zich dan volledig toespitst op hernieuwbare energie. Ten tweede het isoleren van gebouwen via een derde-betalersysteem. Ten derde groen vervoer voor iedereen met gratis fietsenstallingen en een goed uitgebouwd en gratis openbaar vervoer. Ten vierde het behoud en de uitbouw van openbare parken en groene oases zoals park de Bruul.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans