Leuven telt minste bestuurders onder invloed van drugs

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In 2017 werden 36 bestuurders in Leuven betrapt omdat ze de wagen instapten onder de invloed van drugs. Dat is niet alleen een daling van 33 procent ten opzichte van 2016, maar ook nog eens veruit het minste aantal van de zes grote centrumsteden. Leuvens politica en Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) volgt de problematiek en vroeg de cijfers op bij de minister van Mobiliteit.

Van Hoof (CD&V): “Dit gaat in tegen de nationale trend waar in de laatste 2 jaar het aantal betrapte bestuurders met 16 procent steeg. Dat is uiteraard positief, want we merken dat drugs meer en meer genormaliseerd worden bij jongeren. Dat een deel van die jongeren dan ook nog eens de wagen instapt onder invloed is enorm problematisch. Het is belangrijk dat we daarom in Leuven de controles hoog houden en jongeren sensibiliseren zodat de pakkans verhoogt.”

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof volgt de drugsproblematiek in de commissie Volksgezondheid. Uit cijfers die ze opvroeg bij minister van Mobiliteit Bellot blijkt dat steeds meer bestuurders betrapt worden op het rijden onder invloed van drugs. Wat echter opvalt is dat Leuven de stijgende trend niet volgt. Waar de nationale cijfers stegen met 16 procent, daalde het aantal betrapte bestuurders in Leuven met ongeveer 30 procent. Leuven scoort met slechts 36 inbreuken het beste van alle centrumsteden.

In Antwerpen werden veruit de meeste bestuurders betrapt onder invloed (513), gevolgd door Hasselt (230), Gent (182) en Brugge (86). In Hasselt en Gent was er een enorme toename ten aanzien van 2016 met respectievelijk 35 en 43 procent meer betrapte bestuurders.

Van Hoof: “Het is natuurlijk zeer goed nieuws dat Leuven ingaat tegen de nationale trend. Wel moeten we ervoor zorgen dat de controles hoog worden gehouden om zo bestuurders nog meer bewust te maken van het feit dat dit ontoelaatbaar is.”

Vooral jongeren

De overtredingen gebeuren vooral door jongeren: 34 procent van de inbreuken gebeurt door jongeren onder de 24. Als we uitbreiden naar personen onder de 34 gaat het zelfs om 77 procent van alle gevallen. Verder valt ook op dat de meeste overtredingen worden vastgesteld in Vlaanderen, namelijk in 73 procent van de gevallen.

Van Hoof: “Het gebeurt dat jongeren niet drinken als ze met de wagen zijn, maar wel cannabis gebruiken. Maar het is een absolute misconceptie dat je rijvermogen daardoor niet beïnvloed zou worden. We moeten jongeren daar voor sensibiliseren, en verslaafden begeleiden, maar ook strenge straffen opleggen voor zij die herhaaldelijk anderen in gevaar brengen door toch te rijden onder invloed. In 2017 was er bij 250 verkeersongevallen sprake van drugs bij een van de bestuurders, er vielen daarbij 8 doden, 63 zwaargewonden en 280 lichtgewonden. We moeten al die cijfers op 0 krijgen.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans