Leuven stelt ambitieuze Roadmap 2050 samen

Ann Peeters
11 maanden geleden
door Ann Peeters

Stad Leuven pionierde in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030 en doet dat nu opnieuw met ambitieuze klimaatdoelen in de ‘Roadmap 2050’.

Leuven ontving recent Europese erkenning, met de European Green Leaf Award 2018, voor de participatieve en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de klimaatuitdaging. De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport, richtinggevend voor de klimaataanpak.

Dat rapport is nu, samen met een zestigtal wetenschappers, omgezet in de ‘Roadmap 2025/2035/2050’: een wetenschappelijk onderbouwde leidraad om tegen 2050 de uitstoot met 80% te verminderen. Dit werk beschrijft in 13 programma’s en 80 ‘klimaatwerven’ hoe dat doel bereikt kan worden.

De acties uit de Roadmap om de CO2-uitstoot te reduceren zijn ambitieus. De Roadmap stelt onder meer voor om jaarlijks 1.000 woningen energiezuinig te maken, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te verdubbelen tegen 2030, het voertuigenpark vergroenen, de betonstop in 2025 al te realiseren en tien keer zoveel energie uit zonnepanelen te halen tegen 2030. Tegen 2035 dienen alle voertuigen in Leuven emissievrij te rijden, stadsbussen zelfs al in 2025. Er wordt versneld
een netwerk van oplaadpunten uitgebouwd. Gezonde voeding met minder (rood) vlees en bewerkte producten zullen maximaal gepromoot worden.

De Roadmap is gestructureerd op basis van 8 ambities voor een klimaatneutraal Leuven: klimaatneutraal wonen, klimaatneutrale stedelijke functies, klimaatneutrale verplaatsingen, duurzaam consumeren, eigen hernieuwbare energie lokaal produceren, stedelijke veerkracht voor klimaatverandering vergroten, samen werken aan een klimaatneutrale stad en tenslotte kennis delen en innoveren.

Het ontwerp van de Roadmap vind je hier.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters