LEUVEN: Provincie Vlaams-Brabant wil projecten van ondernemers steunen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde het nieuwe ‘reglement voor projecten ondernemersvorming’ goed. Hiermee gaat de provincie inspelen op de vormingsbehoeften van de bedrijven om zo het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in de regio te versterken.

Projecten die (kandidaat-)ondernemers organiseren over de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van een bedrijf kunnen voortaan financiële ondersteuning krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.

“Ondernemersorganisaties, sectororganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen kunnen voor 1 november hun project indienen. De best geëvalueerde projecten ontvangen dan tot 50% van hun kosten voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. “Het onderwerp van de ondernemersvorming moet wel inspelen op knelpunten, noden of toekomstige trends van onze regio. Zo draagt de provincie Vlaams-Brabant ook haar steentje bij aan onze innovatieve kennisregio.”

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/ondernemersvorming

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel