LEUVEN: Politiediensten in Vlaams-Brabant controleren in april op rijden onder invloed en op snelheid

Om de verkeersveiligheid in Vlaams-Brabant te verbeteren wordt het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur uitgevoerd in samenwerking met de politiediensten. De politiediensten houden provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed in april. Ook zullen zij controleren op onaangepaste of overdreven snelheid.

In de provincie Vlaams-Brabant worden zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in samenwerking met de lokale en federale politiediensten. Rijden onder invloed en rijden aan een onaangepaste of overdreven snelheid blijven nog steeds zeer belangrijke ongevalsoorzaken.

‘Wie een voertuig bestuurt en rijdt onder invloed van alcohol is vanaf 0,3 promille minder aandachtig en kan complexere taken niet meer naar behoren uitvoeren. De bestuurder merkt later objecten op de weg op, reageert later en verwerkt trager informatie. Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Bovendien verhoogt te snel rijden het risico op een ernstig of dodelijk ongeval’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Volgens de Nationale Verkeersonveiligheidsenquête uit 2013 van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) vinden de Belgen te snel rijden de grootste oorzaak van verkeersonveiligheid. Sneller rijden dan de limiet binnen de bebouwde kom wordt als zeer onveilig beschouwd door de Belgen. En terecht, jaarlijks worden meer dan 14 500 verkeersongevallen veroorzaakt door bestuurders met haast.

Resultaten provinciale controles op rijden onder invloed 2013

In 2013 werden in Vlaams-Brabant in totaal 59.281 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed. Daarvan waren er 2.590 of 2,99 % in overtreding. Meer info:  www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel