LEUVEN: Politieactie aan station

Vrijdagavond werd een grootschalige politieactie gehouden gericht op veiligheid en overlast in het centrum. 23 politieagenten en onze drugshond Joy namen hieraan deel. Er werden zowel voetpatrouilles uitgevoerd als alcohol- en drugscontroles gehouden. Ook deze keer was de actie weer succesvol te noemen.

Controle station

Aan het begin van de avond werd een controle gehouden aan het station van Leuven. Hierbij werden 9 illegale personen gevat. Deze werden allemaal overgebracht naar het politiecommissariaat waar de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd. Na een nacht in de cel mochten zij de volgende ochtend allemaal beschikken. De drugshond controleerde de bagage van 38 personen. Daarbij werden vier hoeveelheden drugs gevonden, waaronder marihuana, speed en GHB. Telkens werd de drugs in beslag genomen en proces-verbaal opgesteld.

Centrumpatrouilles

Tijdens het tweede deel werd gepatrouilleerd in het centrum van Leuven. 38 personen werden gecontroleerd, waarvan er 17 gekend waren in onze politiedatabanken. 9 personen kregen een GAS-PV,waarvan de meerderheid voor wildplassen. Twee personen kregen een proces-verbaal vanwege drugsbezit en twee personen die nog geseind stonden, werden verhoord. Mede vanwege de massale aanwezigheid bleef het een erg kalme nacht zonder grote incidenten. Er werd tevens geen enkele gauwdiefstal, noch diefstal met geweld gemeld.

Verkeersploegen

Ook de verkeersploegen hadden hun werk. Zij lieten 17 bestuurders blazen, waarbij 1 persoon zijn rijbewijs moest afgeven omwille van de combinatie van alcoholgebruik en gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast werden nog 105 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor allerhande verkeersinbreuken, het merendeel foutparkeerders.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel