Leuven perkt grootschalige dagdisco’s in

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Na overleg met politie, preventiedienst en de universiteit heeft burgemeester Mohamed Ridouani besloten om grootschalige dagdisco’s die deels doorgaan op straat in te perken. Steeds vaker organiseren studentenkringen en -clubs zogenaamde dagdisco’s, druk bijgewoonde fuiven met goedkope alcohol die al in de vroege namiddag van start gaan. Ook het aantal incidenten die ermee gepaard gaan, zit in stijgende lijn. De combinatie van overmatig drankgebruik en een concentratie van grote aantallen studenten op straat, zorgt te vaak voor veiligheidsproblemen en zware overlast.

“Leuven is een studentenstad, uiteraard mag er gefeest worden,” zegt burgemeester Ridouani. “Maar niet in die mate dat het voor te veel overlast en veiligheidsproblemen zorgt, op alle uren van de dag. Naast de 50.000 studenten leven hier immers ook 100.000 Leuvenaars en ontvangen we bezoekers en toeristen. Zij hebben recht op rust. Als burgemeester moet ik waken over hun welzijn en veiligheid.”

“Daarnaast maak ik mij ernstig zorgen over deze evolutie van toenemend overmatig drankgebruik bij jonge mensen, in combinatie met een afnemend respect voor de medemens en de politie. Ik wil kunnen garanderen dat studenten een fijne periode in Leuven beleven, waarbij er zeker gefeest mag worden. Ik wil er in samenwerking met de studenten, universiteit en hogescholen voor zorgen dat het leefbaar blijft voor iedereen en dat basisregels van fatsoen, burgerzin en verantwoord omgaan met drank gerespecteerd worden.”

De stad krijgt steeds meer aanvragen voor dagdisco’s. “Tegelijk zien we ook het aantal overlastklachten van inwoners toenemen, net zoals het aantal tussenkomsten dat de politie moet doen, ondanks eerdere afspraken en maatregelen om de overlast in te dijken”, zegt Ridouani. “De dumpingprijzen voor alcoholische dranken (waaronder ook sterkedrank) spelen daar een grote rol in, maar ook het gegeven dat er vaak veel te veel mensen op af komen, waardoor er op straat luidruchtig gefeest wordt en spanningen ontstaan.” Dergelijke evenementen werken onverantwoord alcoholgebruik in de hand en staan haaks op alle inspanningen die de stad, de KU Leuven en de politie doen op vlak van de preventie van overmatig alcoholgebruik en overlast.

De zogenaamde dagdisco’s starten in de vroege namiddag. “Dat betekent dat de uitgaansuren, maar ook de bijhorende overlast, verschuiven van de late avond en nacht naar de namiddag en avond. Het gebeurt dat schoolgaande kinderen zich een weg moeten banen door een massa dronken studenten of moeten laveren tussen braaksel”, aldus Ridouani. “En de politie moet geregeld tussenkomen voor geluidsoverlast, schermutselingen, wildplassen, glazen stuk gooien of ander gedrag dat we niet kunnen tolereren. Het algemeen belang primeert over het individueel belang. Deze grootschalige dagdisco’s overstijgen de draagkracht van wat nog kan toegelaten worden op het openbaar domein.”

De burgemeester besloot in overleg met de politie, de preventiedienst en na consultatie met de universiteit en de Leuvense horeca om dergelijke grootschalige dagdisco’s waarvan op voorhand ingeschat wordt dat ze leiden tot overlast op het openbaar domein overdag niet langer toe te laten.

Het politiereglement stelt dat dagdisco’s, fuiven… in horecazaken 14 dagen op voorhand gemeld moeten worden. Activiteiten waarbij de organisator een impact op het openbaar domein verwacht, moeten een maand op voorhand aangevraagd worden en toelating krijgen. De burgemeester beoordeelt die aanvraag in het licht van de openbare orde en neemt volgende criteria mee in rekening om al dan niet toelating te geven: verwacht aantal deelnemers, maximumcapaciteit en vergunningen van de horecazaak, locatie (scholen, handelscentrum, toeristisch centrum, terrassen en pleinen…), publiciteit (soorten media, aard van de boodschap,…), aanbod alcohol, interne veiligheidsmaatregelen organisator (stewards, portiers,…), beschikbare capaciteit van de politie, voorgaande vaststellingen van overlast door politie, klachten… Dat reglement blijft gelden.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters