LEUVEN: OCMW Leuven investeert verder in zorg voor daken thuislozen met een psychiatrische of verslavingsproblematiek

In het najaar zal OCMW Leuven 60.000 euro per jaar opnemen in zijn meerjarenplanning om dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in Leuven beter te kunnen ondersteunen. Dat maakte OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden vandaag bekend tijdens een studiedag over het project ‘aanklampende zorg’.

In vergelijking met veel andere Vlaamse steden zijn dak- en thuislozen misschien minder prominent aanwezig in het Leuvense straatbeeld. “Samen met andere welzijnsorganisaties stelt OCMW Leuven vast hoe moeilijk het contact met deze dak- en thuislozen is wanneer ze geen gebruik meer maken van het bestaande hulpaanbod”, licht Vanderheiden toe.

In 2009 organiseerde OCMW Leuven al een structureel overleg rond dit thema. Vanuit de verbetervoorstellen van dit overleg ontstond het project ‘aanklampende zorg’ waaraan verschillende organisaties deelnemen zoals CAW, vzw Walden, geestelijke gezondheidszorg, Leuvense buurtwerkingen, Het Veerhuis, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, sociaal verhuurkantoor Spit, Jeugd en Sociale Dienst van de Politie Leuven.

De Koning Boudewijnstichting kende het project gedurende twee jaar een subsidie toe. Ook OCMW Leuven, stad Leuven en het CAW investeerden in het project. “Mits de OCMW-Raad dit donderdag goedkeurt, kunnen we tevreden aankondigen dat het project dankzij verdere financiële ondersteuning door OCMW Leuven voortgezet kan worden. Uit het gezamenlijk initiatief bleek duidelijk dat er nood is aan een breed draagvlak. Daarnaast willen we verder investeren in de uitbouw van gedeelde zorg door het delen van expertise en kennis met andere sectoren. Dit alles vergt niet alleen nieuwe acties, maar ook een betere afstemming tussen vraag en aanbod”, besluit Vanderheiden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel