LEUVEN: N-VA Leuven over sloop muur Klein-Begijnhof“Groen wijkt voor projectontwikkelaar”

In het voorjaar ging er een golf van verontwaardiging door Leuven. De stad had een vergunning gegeven voor de sloop van de muur van de bottelarij. Niet alleen zorgt deze muur voor de nodige beslotenheid van het Klein Begijnhof, de welige klimopbegroeiing biedt 1.000 kubieke meter stadsgroen en huisvest een van de zeldzame stadsbiotopen in Leuven met hoge biodiversiteit. “De projectontwikkelaar heeft ondubbelzinnig zijn voornemen bekend gemaakt om de muur neer te halen. Volgens N-VA Leuven moet bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten biodiversiteit en groen in de stad veel meer aandacht krijgen en moet de stad op een volwassen manier in dialoog gaan met haar inwoners.”

N-VA Leuven steunde vanaf het begin het buurtcomité en de natuurverenigingen in hun acties tegen deze sloop. Lorin Parys, die in het Klein Begijnhof woont: “We vroegen al sinds 2009 overleg maar dat kwam er nooit. Toen we op een zondag vernamen dat de sloop van de muur was gepland voor maandag, hebben de stad en de ontwikkelaar – onder druk van de pers – de sloop uitgesteld tot na het broedseizoen van de vogels en ons overleg beloofd.”

Overleg zonder inspraak

“De buurt had in 2009 al zijn bezwaren laten horen maar vond geen gehoor bij de stad tijdens de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Die beloofde wel inspraak tijdens de uitwerking van de plannen. Die kwam er niet tot enkele weken geleden de stad samen zat met de buurt. Toen bleek dat de stad de projectontwikkelaar reeds een stedenbouwkundig attest had bezorgd, met andere woorden, de beslissing was al genomen nog voor er overleg was.”

Voor groen en inspraak

Parys: `We zijn niet gekant tegen de nieuwe ontwikkelingen, we willen gewoon het groen behouden en de eigenheid van het Klein Begijnhof, een unieke site in Leuven, verzekeren. Maar als je pas overleg organiseert als de projectontwikkelaar al de nodige toestemming heeft, kan je natuurlijk niet meer onderhandelen over een goede en groene oplossing.”  Inmiddels inventariseren vrijwilligers van Natuurpunt de grote biodiversiteit aan onder meer zeldzame insecten (zie waarnemingen.be) die dreigen verloren te gaan. Volgens de stad en de projectontwikkelaar is uit onderzoek echter gebleken dat er geen bijzondere biodiversiteit aanwezig is.

Gefaseerde aanpak

Volgens Zeger Debyser (N-VA) heeft de stad te weinig aandacht voor biodiversiteit in de stad bij grote stadsontwikkelingsprojecten. “Als er al ooit een `groenscherm` komt zal dat niet op 1, 2, 3 volgroeid zijn. Als de projectontwikkelaar niet wil afzien van de sloop, vragen  we hem om tenminste gefaseerd te werk te gaan zodat de aanwezige fauna zich geleidelijk kan aanpassen aan het nieuwe groenscherm.”

Groter probleem

Volgens N-VA Leuven moet bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten biodiversiteit en groen in de stad veel meer aandacht krijgen en moet de stad op een volwassen manier in dialoog gaan met haar inwoners. “We mogen Leuven niet de speeltuin laten worden van enkele projectontwikkelaars die slechts na een partijtje armworstelen in wat schaamgroen voorzien. Met meer inspraak hadden we nieuwe littekens voor de toekomst zoals de put op het Fochplein en de Kop van Kessel-Lo wellicht kunnen vermijden.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel