LEUVEN: Leuvense handelaars willen carnavalstoet liever op een zondag

Op vraag van enkele handelaars organiseerde Leuven Handelt! een enquête bij handelaars in de binnenstad over de carnavalstoet op zaterdag. Van de 177 handelaars die antwoordden, zien er 133 de stoet liever op een zondag door de stad trekken. 

“We hebben vorig jaar al een brief naar het stadsbestuur gestuurd om dezelfde problemen aan te kaarten”, zegt Luc Caubergh, ondervoorzitter van Leuven Handelt!. “Ik denk hierbij aan de parkeerproblemen, het lawaai en andere hinder en het daaruit volgende omzetverlies. We kregen toen het antwoord dat om allerlei, nogal vage redenen de stoet op een zaterdag moet plaatsvinden. En dat terwijl in echte carnavalssteden zoals Keulen en Aalst, om maar deze twee te noemen, de optochten altijd op een zondag door de stad trekken. Ook dit jaar kregen we weer opmerkingen van handelaars en daarom besloten we een enquête te organiseren.”

Voor alle duidelijkheid: geen enkele handelaar sprak zich uit tegen de carnavalstoet op zich. De handel heeft wel problemen met de organisatie ervan op een zaterdag, de belangrijkste koopdag van de week.

De enquête werd georganiseerd via e-mail en via persoonlijk bezoeken door handelscoach Tine Vandeweerd. Overigens, de 10 wijkvoorzitters in de Leuvense binnenstad houden er dezelfde mening op na als de handelaars. 7 onder hen zijn van oordeel zijn dat de carnavalstoet op zaterdag geen enkele meerwaarde biedt, 1 heeft geen mening, 1 wil alles houden zoals het is en 1 wil de stoet omvormen tot carnavalsanimatie op verschillende plaatsen in de stad naar analogie met De Langste Dag.

“We gaan nog eens een brief sturen naar de stad om dat probleem voor te leggen”, besluiten Luc Caubergh en Marc Van de Velde. “Hopelijk kunnen we dat met hen bespreken. Voor de vierders maakt zaterdag of zondag geen enkel verschil. De stoet op een zondag laten plaatsvinden, doet hen niets te kort.  Voor de handelaars echter is het verschil te groot om daar niet tegen te ageren.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel