LEUVEN: Integratiedienst verandert van naam

Op 15 september verandert de Leuvense integratiedienst zijn naam in ‘dienst diversiteit en gelijke kansen’. De verandering komt er omdat de naam ‘integratiedienst’ geregeld voor verwarring zorgde en niet meer aansluit bij de werking van de dienst. De nieuwe naam prijkt ondertussen op de gevel van de dienst en wordt op 15 september gevierd met een receptie.

De stad Leuven heeft sinds 2000 een door de Vlaamse overheid erkende integratiedienst. Vandaag telt de dienst tien medewerkers en vindt hij al drie jaren onderdak in de Centrale Werkplaatsen (Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven).

Ruimere werking

Door de jaren heen evolueerde de expertise van de voormalige integratiedienst. De dienst werd opgericht om ‘migranten’ te integreren en om hen ‘onze’ samenleving te leren kennen. De projecten wilden vooral etnische groepen samenbrengen. Er werden ontspannende educatieve  activiteiten georganiseerd en er wordt ook Nederlands geleerd. Enkele jaren later kwam de nadruk te liggen op het slaan van bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

De huidige doelstelling is nog ruimer: samenleven in diversiteit bevorderen en verbondenheid in de stad stimuleren. Om die doelen te bereiken, werkt de dienst emanciperend en participatief, en stimuleert ze een correcte en positieve beeldvorming over diversiteit in al zijn aspecten. De dienst wil ervoor zorgen dat diversiteit een evidentie wordt en dat diversiteit integraal en transversaal wordt opgenomen in de verschillende domeinen (werk, vrije tijd, huisvesting, gezondheid, onderwijs …).

In 2013 sloot gelijkekansenconsulente Kristel Wildiers aan bij de dienst. Sindsdien werkt de dienst ook rond thema’s als toegankelijkheid voor mensen met een fysieke en een mentale beperking, aangepast vervoer, intrafamiliaal geweld en genderdiversiteit.

Naamsverwarring

De naam ‘integratiedienst’ zorgde regelmatig voor verwarring omdat de dienst niet zozeer gericht is op de primaire inburgering van mensen met een andere origine. Die taak wordt in Leuven opgenomen door een netwerk van partners met het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant als hoofdverantwoordelijke.

Omwille van de naamsverwarring en de verruimde werking, gaat de integratiedienst vanaf 15 september door het leven als ‘de dienst diversiteit en gelijke kansen’. De nieuwe naam prijkt nu al op de grote gevelramen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel