LEUVEN: Haachtse drankstandhouders ondertekenen engagementsverklaring alcoholverkoop

De gemeente Haacht engageert de drankstandhouders op Rock Werchter om zich te houden aan de wet op alcoholverkoop aan minderjarigen en dronken personen. Dit is één van de eerste acties van de onlangs heropgestarte drugs- en alcoholpreventiedienst.

De standhouders ondertekenden een engagementsverklaring waarin ze verklaren zich aan de alcoholwetgeving te houden. “Ze verbinden zich ertoe geen alcohol te verkopen aan -16-jarigen en geen sterke drank aan -18-jarigen”, legt Sofie Fruyt van de Haachtse drugs- en alcoholpreventiedienst uit. “Zo wordt er op het nieuwe ‘The Hive’ leeftijdscontrole gedaan, waardoor enkel meerderjarigen een cocktail kunnen bestellen. Ook de wet op de beteugeling van de dronkenschap wordt onder de aandacht gebracht. Aan kennelijk dronken personen wordt geen alcohol verkocht of geschonken. Alle medewerkers worden hiervan nog eens duidelijk gebriefd voordat ze aan hun shift beginnen.”

“Met deze actie willen we het toogpersoneel eraan herinneren dat het verkopen, schenken en aanbieden van alcohol aan jongeren onder 16 jaar verboden is. Op die jonge leeftijd zijn de hersenen immers nog volop in ontwikkeling en alcohol verstoort die groei”, legt Fruyt het doel van de actie uit. “Daarnaast trachten we ook om de alcoholwetgeving kracht bij te zetten en overlast door dronkenschap te verminderen. Op die manier kan iedereen het festival op een aangename manier beleven.”

Met vragen over alcoholgebruik kan je steeds terecht bij de drugs- en alcoholpreventiedienst Haacht-Keerbergen-Kortenberg via drugsenalcoholpreventie@haacht.be of op het nummer 016 26 94 37.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel