LEUVEN: Groen“Betaalbaar en duurzaam wonen, voor iedereen”

Groen heeft voorbijgangers aangesproken over hun mening over het woonbeleid. Uit die bevraging bleek overduidelijk hoe reëel het woonprobleem is: een betaalbare woning vinden wordt steeds moeilijker.

Volgens Groen zijn erg veel mensen ervan overtuigd dat duurzamer wonen nuttig en nodig is, maar bestaat de uitdaging erin om de meest kwetsbaren te bereiken met ecologische maatregelen. Ook leven er heel wat ideeën om het woonbeleid bij te sturen, onder meer door meer gerichte steun voor wie een laag inkomen heeft en door het bevorderen van nieuwe woonvormen.

De eerste vraag was: kent u in uw omgeving iemand die het moeilijk heeft of had om een betaalbare woning te vinden in Leuven? Lies Corneillie (gemeenteraadslid en eerste opvolger Vlaamse lijst): “Bijna iedereen antwoordde ja op deze vraag. Ofwel had men zelf met veel moeite een eigen woning gevonden, ofwel kende men heel wat verhalen van mensen voor wie het erg moeilijk was. Verschillende voorbijgangers vertelden ons dat ze waren verhuisd om een betaalbare woning te vinden. We hoorden ook verhalen van mensen die al lang wachten op een sociale woning, waaronder ook iemand in een rolstoel die vruchteloos wacht op een aangepaste woning.”

De tweede vraag was: vindt u dat alle bevolkingsgroepen in gelijke mate kunnen genieten van de mogelijkheden om meer duurzaam te wonen (zoals bv. premies voor isolatie of zonnepanelen)? Jo Fobelets (7de opvolger Kamerlijst): “Duurzaam kunnen wonen, in een goed geïsoleerde woning, zou het recht moeten zijn van iedereen, niet alleen van wie genoeg geld heeft. Groen heeft sterk geprotesteerd tegen het afvoeren van een aantal energiepremies en kortingen voor investeringen. Uit de antwoorden vanmorgen bleek dat heel wat mensen zouden willen dat de mogelijkheden om duurzaam te wonen beter verdeeld zouden worden.”

Tot slot de derde vraag:  wat zou de overheid volgens u moeten doen om voor meer mensen betaalbaar wonen te garanderen? Heidi Vanheusden (OCWM-raadslid en 14de plaats Kamerlijst): “Wat bij veel mensen terugkwam, is dat men van de overheid verwacht dat die een actieve rol blijft spelen op de woningmarkt. Dat kan door het voorzien van voldoende sociale woningen. Verschillende mensen vroegen ook dat investeringspremies of leningen voor renovaties speciaal zouden afgestemd worden op mensen met een lager inkomen. Een voorstel was ook om huiseigenaars te stimuleren om huurcontracten met een woongarantie voor een langere termijn aan te bieden, gekoppeld aan een investering voor meer duurzaamheid, die dan mee gedragen wordt door de huurder. Ook hoorden we pleidooien voor nieuwe woonvormen, zoals samenhuizen.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel