LEUVEN: Gerestaureerde watermolen en Sint-Janspoort van de parkabdij officieel in gebruik als brasserie

De restauratie van de Watermolen en Sint-Janspoort heeft zo’n 3 miljoen euro gekost. Gelukkig kon de stad hiervoor putten uit de globale subsidiepot van 25 miljoen euro van de Vlaamse Regering voor de parkabdij. Beide gebouwen (Watermolen en Sint-Janspoort) werden bij de restauratie met elkaar verbonden via een nieuwbouw op de plaats waar ooit de smidse van de abdij stond. 

Deze restauratie is een mooie combinatie van historische gebouwen en nieuwbouw waardoor een zinvolle herbestemming mogelijk werd. In de nieuwbouw werd de keuken van de brasserie en de lift ondergebracht. In het gerestaureerde complex zijn 5 zaaltjes ingericht die gebruikt kunnen worden als vergaderruimte. Ook het beeld van de patroonheilige van de abdij, Sint-Jan-Evangelist, werd hersteld en prijkt weer opvallend in de nis van de Sint-Janspoort.

Terug in gebruik na 51 jaar

In 1963 overleed de laatste molenaar. Sindsdien stond het 16e eeuwse gebouw leeg. “Dat het nu na 51 jaar terug hersteld is in zijn oude glorie en een nieuwe succesvolle bestemming kreeg, staat symbool voor de impuls die de restauratie van de parkabdij gekregen heeft”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “Vele bezoekers van de site herinneren zich vooral de houten stutten die de scheefgezakte gevel moest rechthouden. Maar dat beeld zal vlug vergeten zijn want de restauratie is prachtig geslaagd.”

“We hebben er bij de restauratie voor gezorgd dat de Watermolen opnieuw zal functioneren. Je kan het hele maalmechanisme met de tandwielen en de molensteen zien in de brasserie. En éénmaal per maand zal een gediplomeerd molenaar, Johan Boelanger, het malen van graan demonstreren. Dat wordt ongetwijfeld een extra attractie. Het meel zal trouwens verwerkt worden in de gerechten van de brasserie. Bij de restauratie van het molenmechanisme kon nog veel van het authentieke mechanisme gerecupereerd worden.”

Brasserie

De Watermolen en de Sint-Janspoort werd omgevormd tot brasserie. Die draait al enkele weken proef. Maar zaterdag 26/4 gaat die officieel open. “En het is een voltreffer! Hoewel de brasserie werd geopend zonder enige ruchtbaarheid er aan te geven, was het meteen een succes.  Nochtans is het een zoektocht geweest om een uitbater te vinden. In eerste instantie vonden we geen uitbater, niemand was geïnteresseerd. Toen enkele jaren gelden de Sint-Janspoort en de Watermolen werd aangeboden aan potentiële uitbaters was het nog een ruïne. Het zou nog bijna 2 jaar duren alvorens die zou gerestaureerd zijn. Niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht voor een ondernemer waarvoor tijd geld is.”

Een uitbating in zo’n historisch pand is ook geen evidentie : kleine ruimtes, veel trappen, lage plafonds, … niet onmiddellijk bedrijfseconomisch het meest interessant. Maar de ligging is fenomenaal : de prachtige parkabdij die over enkele jaren in zijn volle glorie zal gerestaureerd zijn, terras met uitzicht over de vijvers, gelegen in een groene oase aan de rand van de stad. Het gebouw straalt ook karakter en authenticiteit uit.

“Uiteindelijk kwamen we terecht bij The Lodge-group, een uitbater die ook ervaring heeft met horeca in historische gebouwen : De Ouden Kantien in Heverlee, ’t Spijker in Diest,  ’s Hertogenmolens in Aarschot. De uitbater werd betrokken bij de verbouwing nog voor de eigenlijke bouwwerken begonnen. Dat bood wel een groot voordeel : hij kon mee nadenken over de inrichting en de restauratieplannen konden hier en daar nog aangepast worden aan zijn wensen. Vader Peters en zonen superviseerden de werken en moeder zorgde voor de stijlvolle inrichting. Sluitingsuur is 23 uur.”

Het in gebruik nemen van de watermolen is een nieuwe fase in de volledige restauratie van de abdij die over zo’n 5 jaar moet voltooid zijn. Eerder werd al de Mariapoort gerestaureerd, de Norbertuspoort, het locutorium, de daken, de bibliotheek. Vandaag wordt gewerkt aan de pandgang. Volgend restauratiedossier is dat van de refter, ook met een prachtig stukwerkplafond. De restauratieplannen van de Tiendeschuur worden voorbereid.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel