LEUVEN: Gauwdiefstallen in 2013 gestegen met liefst 54 %

De Leuvense politie heeft de criminaliteitscijfers voor 2013 voorgesteld. Opvallend is de stijging van liefst 54 % in het aantal gauwdiefstallen. Goed nieuws is dan weer dat de problemen in het uitgaansleven onder controle lijken te zijn, op de diefstallen met geweld na dan. Door intensief te werken op die problematiek is ook dat fenomeen sinds kort gedaald.

Naar goede gewoonte stelde de Leuvense politie haar jaarrapport voor. In de cijfers van 2013 valt het vooral op dat het aantal gauwdiefstallen spectaculair is toegenomen (+54 %). De politie slaagt er meer dan geregeld in om de daders op te pakken, maar daarmee is het probleem niet van de baan. De feiten worden immers heel vaak (+80 %) gepleegd door illegalen. “De identiteit en het land van herkomst van die mensen is moeilijk te achterhalen. Daardoor is het niet zo eenvoudig voor de bevoegde instanties om actie te ondernemen. Toch blijven we hard werken om het fenomeen de kop in te drukken”, aldus korpschef Jean-Paul Mouchaers.

Een ander opvallend cijfer in het jaarrapport is de stijging van het aantal diefstallen met geweld. Recentelijk kende Leuven nog een ware plaag maar nu blijkt dat er in het najaar van 2013 ook al een stijging waar te nemen viel. Over heel het jaar bekeken is er sprake van een stijging van 17 %.  Het merendeel van de feiten werd gepleegd in het uitgaansleven. “We hebben recent enkele dadergroepen kunnen oppakken en die werden voor de onderzoeksrechter gebracht”, aldus Jean-Paul Mouchaers. Sinds die arrestaties lijkt het aantal feiten fel gedaald te zijn in Leuven.

Over het uitgaansleven gesproken: het aantal feiten van vandalisme en het aantal vechtpartijen zijn sterk gedaald in 2013. Ook het aantal meldingen van nachtlawaai nam af. 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel