LEUVEN: Doorbraak voor Luxemburgcollege en oplossing voor Leuvens gerechtsgebouw

Tijdens de Kamercommissie financiën en begroting ondervroeg federaal volksvertegenwoordiger Carl Devlies staatssecretaris Servais Verherstraeten, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, over het stilliggen van de werken aan het Luxemburgcollege  en de noodzakelijke dakherstellingen aan het Leuvens gerechtsgebouw.

Wat betreft het Luxemburgcollege kon de staatssecretaris meedelen dat er begin januari  2014 een overleg was tussen Justitie en de Regie der gebouwen  dat resulteerde in een akkoord over de herbestemming. De werken worden voortgezet. Voor de uitvoering dient er rekening te worden gehouden met een minimale studietermijn van 1 jaar voor de uitvoering van de werf. Dus dat komt neer op het voorjaar 2016. De staatssecretaris kon ook bevestigen dat er een definitieve beslissing is  dat de rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank en auditoraat na de werken hun intrek zullen nemen in het Luxemburgcollege.

Carl Devlies  en staatssecretaris  Verherstraeten brachten samen in 2013 een plaatsbezoek aan het Leuvens gerechtsgebouw.  Hierbij kon de staatssecretaris zelf vaststellen dat dringende herstellingswerken aan het dak zich opdringen .  Gisteren bevestigde de staatsecretaris  dat op korte termijn de dringende werken aan het dak worden opgelost door middel van puntsgewijze interventies. Ook zal er dit jaar nog een studiecontract  worden toegewezen voor een volledige gevelrenovatie, een grondig nazicht van het dak en een aanpassing van de inkom om zo mogelijk de toegang voor mindervaliden te kunnen integreren in de monumentale trappenpartij.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel