LEUVEN: De Lijn start sensibiliseringscampagne voor busstation Leuven

In elke goede relatie heb je oog voor elkaar. Onder dat motto start De Lijn Vlaams-Brabant een sensibiliseringscampagne rond het busstation van Leuven. Naast communicatie bestaat de campagne ook uit het aanbrengen van wegmarkeringen langs de perrons en op de rijstroken van het busstation zelf.

De vervoermaatschappij wil op die manier haar chauffeurs en reizigers erop attent maken dat ze steeds alert moeten zijn bij elke beweging die ze maken in het busstation. De campagne voor de chauffeurs loopt al. De communicatie naar de reiziger wordt na de Paasvakantie opgestart. De sensibilisering komt er naar aanleiding van de twee ongevallen die eerder dit jaar plaatsvonden. Ze sluit ook aan bij de verkeerssimulatiestudie die De Lijn momenteel voor haar busstation laat uitvoeren.

Vandaag wordt de signalisatie in het busstation zelf aangebracht. En na de Paasvakantie is het de beurt aan de reizigers die zich dan aan enkele acties kunnen verwachten. De campagne krijgt de steun van de stad Leuven. Directeur Johan Van Looy licht toe: “De twee ongevallen die eerder dit jaar gebeurd zijn, laten ons niet koud. Allesbehalve. We willen de situatie hier zelf ook terug overzichtelijker maken. Er loopt een technische studie, maar zoals dat nu eenmaal gaat met studies, vraagt zoiets tijd. In tussentijd starten we een sensibiliseringscampagne op, waarbij we rekenen op het engagement van elk van jullie. Zowel reiziger als chauffeur. Ik kan het niet genoeg benadrukken: alsjeblief, wees hier steeds voorzichtig en verlies elkaar niet uit het oog.”

Wie vandaag aan het busstation van Leuven passeert, zal merken dat de baan er voorzien wordt van extra signalisatie. De opvallende markering komt er op initiatief van De Lijn. De vervoermaatschappij wil zo de aandacht van haar reizigers en buschauffeurs vangen en hen aansporen om steeds voorzichtig zijn als ze respectievelijk de perrons oversteken of het busstation indraaien. Tussen de perrons komt rode wegmarkering die aangeeft vanuit welke richting de bus het station zal binnenrijden. Aan de beide uiteinden van de perrons komt over de volledige lengte ook een blauwe voetgangerssuggestiestrook. Het aanbrengen van de signalisatie neemt maximum twee dagen in beslag. De werkzaamheden zullen buiten de spitsuren plaatsvinden om de hinder voor de busreizigers tot een minimum te beperken.

Intussen loopt ook simulatiestudie voor het busstation verder. Daarin worden de effecten van een gewijzigde verkeerscirculatie voor de bussen bestudeerd. Onder andere wordt nagegaan welke impact het zou hebben als de bussen nog maar via één rijrichting het busstation zouden bedienen. Ook de verbreding van de busperrons wordt in de studie meegenomen. De resultaten van de simulatie worden over twee maanden verwacht. Daarnaast werd met de stad afgesproken om de mogelijkheid voor een tweede busstation op termijn op een andere locatie in Leuven te onderzoeken.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel