LEUVEN: ColumnCarl Devlies roept hulp van Mega Maggie in

De Leuvense politie organiseerde afgelopen weekend een controleactie aan het station. Het doel? Illegalen onderscheppen want uit de criminaliteitscijfers blijkt dat 80% van de nachtelijke gauwdiefstallen wordt gepleegd door illegalen. Het resultaat? 9 illegalen bij de lurven gevat. Een kort citaat uit het persbericht van de politie: “De dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd. Na een nacht in de cel mochten ze de volgende ochtend allemaal beschikken.”

We vermoeden dat Leuvens gemeenteraadslid Renate Hufkens en Lubbeeks burgemeester annex kamerlid Theo Francken daar grijs haar van krijgen, want N-VA wil dat er een einde komt aan de straffeloosheid. Eerlijkheidshalve moeten we wel opmerken dat de opgepakte illegalen geen gauwdiefstal hadden gepleegd. Nog niet, horen we heel wat mensen dan denken, inclusief de Leuvense politie die met cijfers zwaait. Vooringenomenheid is gevaarlijk, blind vertrouwen is dat evenzeer.

“Justitie en de dienst Vreemdelingenzaken falen, maar ook Leuven moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, aldus Hufkens en Francken. Renate Hufkens stelt voor om permanent enkele plaatsen te reserveren in gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. “Het kan niet blijven duren dat illegale gauwdieven ervan af komen met een vodje papier waarop staat dat ze het grondgebied moeten verlaten”, menen Hufkens en Francken.

Opmerkelijke vaststelling: schepen Carl Devlies (CD&V) besloot om niemand minder dan Maggie De Block (Open Vld) aan te spreken. “De toegenomen criminaliteit is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan illegalen. De politie klaagt overal dat ze er te weinig tegen kunnen doen”, aldus Devlies. Mega Maggie gaf zonder blozen toe dat ze illegalen enkel kunnen opsluiten als ze ook uitgewezen kunnen worden. Algerije aanvaardt zijn uitgewezen burgers bijvoorbeeld niet. Illegalen met slechte bedoelingen weten bij deze wat te doen: een voetbalshirt van Algerije (tegenstander van België op het WK in Brazilië) aanschaffen, kwestie van de zomer zonder gedoe door te komen.

“Ik denk dat het nuttig is dat de Leuvense politie contact opneemt met onze diensten als ze een actie plannen”, liet De Block optekenen. “Dan kunnen wij enkele plaatsen voorbehouden in onze gesloten centra.” Laat dat nu net in de lijn liggen van het voorstel van Renate Hufkens dat niet bij iedereen op gejuich wordt onthaald. Zo denken andere politici dat het beter is om illegalen op één of andere manier te integreren in het sociale vangnet want wie geen geld heeft, gaat uit stelen. Een politieke consensus is blijkbaar niet voor morgen. Conclusie van het verhaal? We zijn ver van huis, net zoals de illegalen.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel