LEUVEN: Campagne tegen gehoorschade in Leuvense scholen

Begin maart werd in de Leuvense cafés de Barcode-campagne ter preventie van gehoorschade gelanceerd. Maar ook schoolgaande jongeren zijn een belangrijke doelgroep: zij luisteren immers vaak naar (te) luide muziek en onderschatten veelal het probleem van gehoorschade. Meer dan 5.000 leerlingen uit het Leuvense secundair onderwijs zullen daarom de komende weken op een beklijvende manier gesensibiliseerd worden over tinnitus.

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen: het horen van sis- brom- piep- of ruisgeluiden die de omgeving niet kan waarnemen. Tinnitus is één van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 10 à 15% van de volwassenen. De oorzaken kunnen ouderdomsgerelateerd zijn  of te wijten zijn aan medicatie of afwijkingen. Lawaai is echter ook  een belangrijkste oorzaak, vooral bij jongeren.

Te lange blootsstelling aan teveel lawaai kan naast oorsuizen ook leiden tot gehoorverlies, overgevoeligheid voor lawaai of andere geluidsstoornissen zoals het horen van vervormde geluiden of het horen van verschillende toonhoogte in de beide oren.

Vlaams onderzoek toonde aan dat jongeren het probleem van gehoorschade onderschatten. De gevolgen zijn immers niet meteen merkbaar. Daarbij komt dat jongeren meer dan ooit blootstaan aan luide muziek. Bijna 1 op 4 luistert meer dan 15 uur per week naar muziek.  80% van hen gebruikt daarbij een draagbare audiospeler. Ongeveer de  helft hiervan zet het volume veel te hoog, soms tot maximale geluidssterkte. Ook tijdens het uitgaan of op concerten en festivals staat de muziek steevast heel luid. Daardoor heeft 85% van de ondervraagde jongeren last van tijdelijk oorsuizen na het uitgaan en 15% van de 20-jarigen zelfs van constant oorsuizen.  

Gehoorschade voorkomen is de boodschap

De invloed van lawaai op het gehoor hangt af van de frequentie, de duur van de blootstelling en de intensiteit en van het aantal decibels.  Een bloostelling aan een geluidsniveau van 80 decibel gedurende 8 uur per dag wordt aanzien als de veiligheidsgrens. Bij herhaalde blootstelling aan 90 decibel kan er blijvende gehoorschade ontstaan. Geluidssterktes van 100 decibel en sterker doen pijn aan de oren. Zij veroorzaken eveneens onherroepelijke schade. Boven de 140 decibel kan één enkele blootstelling al tot permanente gehoorschade leiden.

Een smartphone of mp-3 speler op maximaal volume produceert tot 115 decibel. De luidste pieken tijdens een concert, optreden of fuif kunnen van 110 tot 130 decibel gaan. Het gebruik van oordoppen is niet overbodig als je weet dat deze het geluid tot 15 decibel kunnen dempen.

Sensibiliseren en oordoppen verdelen

Met de slogan “Je hebt er maar twee, wees er voorzichtig mee!” trekt de vzw Oude Markt samen met de preventiedienst van de stad Leuven en de politie naar een tiental secundaire scholen om er op de speelplaats oordoppen en flyers uit te delen en de jongeren attent te maken op de risico’s van te veel lawaai. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat ook bij de Barcode Leuven campagne gebruikt wordt (www.barcodeleuven.be). Met een campagnescooter die een aanhoudend fluitgeluid produceert, wordt  de aandacht van de jongeren getrokken. Per school werkt een groepje leerlingen mee met het informeren en sensibiliseren van schoolmakkers.

“Ik maak me zorgen om de proporties die gehoorschade aanneemt bij onze jongeren. We willen dan ook zoveel mogelijk jongeren bereiken. Door met scholen samen te werken en leerlingen mee te laten informeren en sensibiliseren hopen we dat de boodschap overkomt”,

vertelt schepen Ridouani.

Deelnemende scholen

In het Sint-Pieterscollege zijn het de organisatoren van Speelplaatsrock die de campagne mee uitdragen. Op 1 mei kunnen  zij de campagneboodschap dus al in praktijk omzetten.

Naast het Sint-Pieterscollege, zeiden ook volgende scholen hun medewerking toe: Don Bosco Groenveld, De Wijnpers, Sint-Jozefinstituut, KA2 De Ring, Redingenhof, Sancta-Mariainstituut (vestiging Mater Dei), het Lemmensinstituut en het Sint-Albertuscollege. Deze scholen zullen bezocht worden in de loop van de maand mei.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel