LEUVEN: Burgemeesters Oost-Brabant willen beter aanbod NMBS

De burgemeesters van de 30 gemeenten van Oost-Brabant vragen van de NMBS-groep een uitbreiding van het treinaanbod in onze regio. Een delegatie van het burgemeestersoverleg Oost-Brabant ging de noden van de regio bepleiten bij de NMBS en Infrabel in Brussel.

Een delegatie van het burgemeestersoverleg Oost-Brabant ging samen met gedeputeerde Tom Dehaene de noden van de regio bepleiten bij de verantwoordelijken voor het binnenlands spoorvervoer en de investeringen. Het gesprek verliep zeer constructief. Er is afgesproken dat de vragen van het Burgemeestersoverleg grondig zullen bekeken worden bij het opstellen van het volgende NMBS-vervoersplan.

“Nergens anders in Vlaanderen is het fileleed, en dus de nood aan een verschuiving van wegvervoer naar spoorvervoer, zo groot als in Vlaams-Brabant. Van de 25 meest congestiegevoelige punten in het Vlaams gewest liggen er maar liefst 19 in Vlaams-Brabant. Om de files en het sluipverkeer te bestrijden, en te voldoen aan een reële vraag van pendelaars die hun auto willen laten staan, is bijkomend treinaanbod noodzakelijk, zoals dat overigens reeds sinds 2000 voorzien is in het Gewestelijk Expressnet (GEN)”, stelt Hans Eyssen, burgemeester van Holsbeek en voorzitter van het burgemeestersoverleg Oost-Brabant.

Vooral het intensiever inzetten en bedienen van de kleinere stations rond Leuven biedt de mogelijkheid om autopendelaars aan te trekken naar het spoor. “Het succes van het station van Wezemaal toont aan dat hier grote vraag naar is. Vooral het spooraanbod op de lijnen Leuven-Tienen-Landen en Leuven-Aarschot-Diest moet fors verbeteren.”

Op korte termijn vragen de burgemeesters dat de bestaande spoorweginfrastructuur volledig zou worden benut. Daarbij geven zij volgende prioritaire ingrepen aan:

-de heropening van de treinhaltes in Lovenjoel en Kumtich

-het beter benutten van de reeds bestaande 4 sporen tussen Leuven en Landen door de bestaande L-treinen Aarschot-Leuven en Mechelen-Leuven door te trekken naar de lijn Leuven-Landen

In tweede instantie, meer aanbod door bijkomende investeringen op de bestaande lijnen:

-de aanleg van een nieuwe treinhalte in Haasrode

-een nieuwe stopplaats ten noorden van Leuven, net vóór de spoorbocht naar Brussel (Holsbeek-Plein of Wilsele-Putkapel), met bediening van deze halte met lokale treinen naar Leuven en pendeltreinen naar Brussel

-meer investeringen in overstapparkings, niet alleen bij grote maar ook bij kleine stations

-op middellange termijn pleiten de burgemeesters voor  de aanleg van een 2e spoor op de verbinding Landen-Hasselt en de realisatie van de spoorverbinding Leopoldsburg-Diest

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel