LEUVEN: Bodart in toekomst volwaardige stadspoort

De stad Leuven heeft grote plannen met de Bodart-site. De site moet in de toekomst een volwaardige stadspoort tot de Leuvense binnenstad worden. Stadspoort Bodart betekent meteen ook het einde voor het viaduct. Ten vroegste vanaf 2020 worden de plannen gerealiseerd.

“Stadspoort Bodart moet in de toekomst een echte stadspoort worden in de ware betekenis van het woord”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). “We nemen ook het ruimere gebied rond de kruising van de Tervuursevest en de Koning Boudewijnlaan ook mee in het nieuwe ontwerp.”

In de lente van 2014 kwam het Leuvense stadsbestuur al naar buiten met een eerste ontwerp. “Een negentigtal mensen nam deel aan de vier infomomenten. Dat leidde tot bijsturingen van het eerste ontwerp. De lijst van aanpassingen is liefst 12 bladzijden lang. Participatie van de burger is belangrijk in Leuven.”

“Er worden bijvoorbeeld nieuwe en veilige voetgangers- en fietsersverbindingen voorzien in de verfijnde plannen. Zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer worden bijgevolg van elkaar gescheiden. Op parking Bodart komt ruimte voor een ondergrondse parking met bovengronds winkels, woningen en kantoren.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel