LEUVEN: 400 euro boete voor mishandeling biggetje door leden studentenvereniging Reuzegom

Drie voormalige leden van Reuzegom, een club van Antwerpse studenten aan de KUL moeten van het Leuvense parket elk een boete van 400 euro betalen. “De drie  solden in 2009, zoals een filmpje op de facebookpagina toont, met een mishandeld biggetje dat met een geweer door de kop doodgeschoten werd waarna het dier met een brandende sigaret in de bek gespiest en geroosterd werd”, aldus Gaia.

“Wanneer ze die boete niet betalen, worden ze vervolgd wegens inbreuken op de dierenwelzijnswet, meer bepaald wegens onaangepaste huisvesting en illegale slachting van een varken (bij afwezigheid van een slachtaangifte en onvergund vervoer). Het biggetje ‘Spekkie’ kreeg ook ontsmettingsmiddel te drinken. Het parket van Leuven oordeelt dat het wel degelijk om strafbare feiten ging maar besliste dus een minnelijke schikking te treffen. Die werd door de drie  aanvaard, zodat ze niet voor de rechtbank moeten verschijnen”, laat gaia weten. GAIA had klacht ingediend tegen de daders en mededaders van de feiten, die de dierenrechtenorganisatie in maart vorig jaar op het spoor gekomen was en bekendmaakte.  De beelden leidden tot een storm van verontwaardigde reacties. Kijk hier de video: https://vimeo.com/97835358 (tijdscode: 4:07 – 4:33, doorlopend tot 6:20)

Ophef over biggetje na konijn

De bal ging aan het rollen toen een student GAIA liet weten dat leden van Reuzegom bij wijze van doopritueel een konijn moesten houden op kot om het dier dan eigenhandig te slachten. Waarna GAIA dieper ging graven en op het filmpje van de biggenmishandeling stootte, dat veel ophef teweegbracht.

Charter

Het gerecht heeft de voorzitter van de Antwerpse Gilde, waaronder verschillende studentenverenigingen, ook Reuzegom, vallen, gevraagd een charter te schrijven dat het gebruik van dieren in de toekomst uitsluit en daarover met GAIA samen te zitten. Maar dat charter werd nooit gefinaliseerd, ondanks herhaaldelijk aandringen van GAIA. Het strafdossier bevat wel een schriftelijke verklaring van de huidige praeses van Reuzegom, Stefan Huyskens, Daarin staat dat hij er zich persoonlijk van zal onthouden levende gewervelde dieren te betrekken en/of te misbruiken in het kader van een studentendoopactiviteit en de Reuzegomleden zal aanzetten om dit eveneens niet te doen. Aan de leden is verder duidelijk gemaakt dat inbreuken op de dierenwelzijnswet niet in overeenstemming zijn met datgene waar Reuzegom voor staat als club.

“Goed van afgekomen, maar gesol erkend als strafbare feiten”

“Met deze minnelijke schikking van 400 euro komen die studenten er goed van af, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Maar het parket erkent dat er strafbare feiten werden gepleegd. Ik hoop dat studentenverenigingen hier de nodige lessen uit trekken en beseffen dat dieren gebruiken in het kader van doopevenementen niet aanvaardbaar is.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel