Landschapspark Werchter Park komt dichterbij

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De provincie Vlaams-Brabant keurt de verbreding van de Rotselaarse buurtweg Kraneveld, tussen de Haachtsesteenweg en het Haachts straatje, goed. Hierdoor wordt het toekomstige Landschapspark Werchter Park beter bereikbaar.

De provincie Vlaams-Brabant wijzigde de Atlas der Buurtwegen en keurde de verbreding van buurtweg Kraneveld in Rotselaar goed. Deze trage weg wordt verbreed van 3,30 tot 6,00 m. De gemeente Rotselaar diende eerder een rooilijnplan en gedeeltelijke wijziging van de buurtweg in.

“Met deze goedkeuring zetten we een nodige stap in de realisatie van het Landschapspark Werchter Park. De weg wordt als dreef opgenomen in het landschapsplan”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “Het toekomstig landschapspark wordt hierdoor toegankelijker en beter bereikbaar, zowel voor langzaam verkeer als voor vrachtverkeer tijdens de festivalperiode.”

Het nieuwe tracé kwam tot stand  in samenspraak met de eigenaars van de aanpalende percelen. Er is steeds gezocht naar een onderling akkoord tussen de eigenaars, de festivalorganisatie en BVBA Werchter Park.

Nu de buurtwegverbreding werd goedgekeurd, kan in een volgende fase een vergunning worden aangevraagd voor het volledige park. De eerste zichtbare verandering is de verdere aanleg van de North West Walls zone van Rock Werchter.

Het landschapspark is een meerwaarde voor Werchter omdat het ook buiten het festivalseizoen een aangename plek wordt voor een dagje ontspanning.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans