KU Leuven start met meer nieuwe bachelorstudenten dan vorig jaar

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tussen 16 augustus en 19 september schreven zich al meer dan 40.000 studenten in aan de KU Leuven. De universiteit verwacht bij de start van het academiejaar op 24 september een toename van 3 à 4 procent nieuwe bachelorstudenten en 2 à 3 procent generatiestudenten. Vooral geneeskunde, bewegings- en revalidatiewetenschappen, economie en bedrijfswetenschappen, en exacte wetenschappen doen het goed. De inschrijvingen lopen nog tot 10 oktober 2018.

Biomedische opleidingen zijn populair

De faculteit geneeskunde mag 11,6 procent meer studenten verwelkomen. Deze stijging kan deels verklaard worden door de hervorming van het toelatingsexamen arts en tandarts. Sinds dit jaar is dat een vergelijkend examen waarbij de beste studenten toegelaten worden tot de opleiding, terwijl voordien enkel de studenten die een bepaald percentage behaalden aan de opleiding mochten beginnen. Dit resulteert in meer studenten en kan voor een deel de stijging van het aantal studenten in deze de opleiding verklaren.

Daarnaast is er ook bij tandheelkunde een opvallende stijging: +22,9 procent. Deze stijging is een voortzetting van de tendens die zich vorig jaar al aftekende. En ook hier kan een deel van de oorzaak gezocht worden bij het toelatingsexamen. Vanaf dit jaar kregen de aspirant-tandartsen niet helemaal hetzelfde examen voorgeschoteld als hun collega’s die voor geneeskunde kozen.

Vicerector studentenbeleid Chantal Van Audenhove: “Je zou verwachten dat de stijgingen in de opleidingen tot arts en tandarts voor een daling zorgen in de opleidingen biomedische wetenschappen en revalidatiewetenschappen. Niets is minder waar, ook daar zien we mooie cijfers: biomedische wetenschappen +11%, revalidatiewetenschappen +8,4%.”

Ijkingstoets vertraagt, maar schrikt niet af

Dit academiejaar is de ijkingstoets voor het eerst verplicht voor studenten die zich willen inschrijven voor de opleidingen ingenieurswetenschappen. Inschrijven voor deze toets kon ten laatste begin augustus. Wie pas in september een keuze voor burgerlijk ingenieur overwoog, was dus te laat. “De resultaten van de laatste ijkingstoets zijn sinds midden september bekend. Dit verklaart waarom de inschrijvingen voor de opleidingen ingenieurswetenschappen enige vertraging oplopen (op dit moment -1,5%). Toch zien we een gestage toename van het aantal studenten. We verwachten uiteindelijk in deze richting ongeveer evenveel studenten te hebben als vorig jaar” zegt vicerector onderwijsbeleid Tine Baelmans. “Dit jaar was de ijkingstoets voor de eerste keer verplicht. Het is goed dat studenten zich hier niet door laten afschrikken. De bedoeling is immers dat ze hierdoor beter voorbereid aan de start komen.”

Een warm welkom

De KU Leuven investeerde de voorbije jaren sterk in de verbetering van haar inschrijvingssysteem. Vorig jaar werd de onthaalruimte in Leuven helemaal onder handen genomen met een ticketsysteem, moderne zetels en een koffiehoek. Vanaf dit jaar konden studenten ook voor het eerst een afspraak maken om zo lange wachtrijen te vermijden. Rector Luc Sels is tevreden met het resultaat: “Nieuwe studenten maken nu op een veel aangenamere manier kennis met onze universiteit. Ze moeten niet langer ellenlange wachtrijen trotseren. Wie een afspraak maakt, komt meteen aan de beurt en de anderen kunnen rustig, bij een koffietje, hun beurt afwachten. Onze nieuwe studenten krijgen het warme welkom dat ze verdienen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans